OFERTA - Kancelaria

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI 32 307 00 45
PROSTE PRAWO
BEZPIECZNY
BIZNES
Przejdź do treści

Menu główne:

OFERTA OFERTA
BIZNES • doradztwo w działalności gospodarczej
 • prawo korporacyjne
 • rejestracja spółek
 • obsługa posiedzeń zarządu, rad nadzorczych i zgromadzeń wspólników
 • łączenie, przekształcenie, fuzje spółek
 • podwyższenie kapitału zakładowego
 • windykacja
 • obsługa procesów inwestycyjnych
 • obsługa projektów unijnych
 • doradztwo dla jednostek naukowych i oświatowych
 • współpraca nauki i biznesu
 • projekt bezpieczne umowy w biznesie
NOWE TECHNOLOGIE I OCHRONA ZNAKÓW TOWAROWYCH • ochrona nowych technologii
 • rejestracja znaków towarowych
 • umowy dotyczące korzystania z utworów
 • naruszenia cudzych utworów

 • polityka ochrony danych osobowych
 • wdrożenie rodo
 • audyt rodo
 • szkolenia z zakresu danych osobowych
WINDYKACJA • prowadzimy sprawy o zapłatę
 • współpracujemy z komornikami oraz firmą detektywistyczną poszukując majątku czy sprawdzając kontrahenta
 • dochodzimy roszczeń z umów
NIERUCHOMOŚCI • prawo nieruchomości
 • kontrakty budowlane
 • due diligence nieruchomości
 • obsługa spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych
 • tworzenie dokumentów statutowych
 • Przekształcenia praw do lokalu
 • podziały nieruchomości i działy spadków
         
         


BEZPIECZNE UMOWY • sporządzamy kontrakty zapewniające ochronę przedsiębiorców
 • przygotowujemy i negocjujemy kontrakty
 • poszukujemy dla naszych Klientów najlepszych zabezpieczeń
         i ochrony
 • indywidualnie doradzamy
         i konsultujemy umowy
         - zamówienia one-page
 • doradzamy przy dochodzeniu roszczeń z umów: odszkodowania, kary umowne, gwarancja i rękojmia
 • prowadzimy postępowania dotyczące roszczeń z umów
         - o zapłatę, odszkodowawcze,          dotyczące kar umownych,
         rękojmi czy gwarancji
 • realizujemy projekt BEZPIECZNE UMOWY W BIZNESIE
BEZPIECZNY E-BIZNES • dokumenty niezbędne, aby uruchomić sklep internetowy
 • dogodne pakiety współpracy
 • wzory dokumentów
 • pomoc przy rozpatrywaniu reklamacji i roszczeń konsumentów
 • audyty dokumentów sklepów internetowych
 • spory konsumenckie

USŁUGI I PAKIETY - WIĘCEJ WWW.BEZPIECZNYEBIZNES.PL

SPRAWY PRACOWNICZE I ZUS • sprawy pracownicze
 • umowy zakazu konkurencji
 • zatrudnianie pracowników
 • kontrakty menedżerskie
 • outsourcing pracowniczy
 • zatrudnianie cudzoziemców
 • wdrażanie polityki antymobbingowej
 • kontrola zus
 • spory z zus
Zapraszamy na portal poświęcony bezpiecznej sprzedaży w internecie i RODO www.bezpiecznyebiznes.plWróć do spisu treści | Wróć do menu głównego