ZESPÓŁ - Kancelaria

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI 32 307 00 45
PROSTE PRAWO
BEZPIECZNY
BIZNES
Przejdź do treści

Menu główne:

ZESPÓŁ ZESPÓŁ

KATARZYNA LEBIEDOWICZ-GRZANKA


Nazywam się Katarzyna Lebiedowicz-Grzanka, jestem radcą prawnym,  właścicielem KLG Kancelarii Radcy Prawnego, arbitrem w Sądzie  Arbitrażowym przy Regionalnej Izbie Go- spodarczej w Katowicach.
Zajmuję  się prawem od 16 lat i zdobyłam doświadczenie w wielu dziedzinach,  szczególnie
w prawie umów i prawie autorskim, a także w sektorze  finansów publicznych czy prawie telekomunikacyjnym.
Doradzam m.in.  w szkole wyższej, szkole językowej, jednostkach naukowo-badawczych, firmom z branży deweloperskiej, budowlanej, handlowej, reklamowej,  architektom i wielu innym spółkom prawa handlowego, jak i  przedsiębiorcom prowadzącym indywidualną działalność gospodarczą.
Stosuję także pozasądowe formy rozwiązywania sporów, wdrażam rozwiązania  prawne dla ebiznesu prowadząc portal bezpiecznyebiznes.pl.
Jestem autorką wielu publikacji prawniczych w portalach biznesowych i uczestniczę jako prelegent w konferencjach.

Prawo  jest po to, aby usprawniać prowadzenie biznesu, z drugiej jednak strony  dobre zabezpieczenie pozwala przedsiębiorcom na podejmowanie śmiałych  decyzji na rynkach nowych i nieznanych.
Dzięki współpracy z wieloma  firmami, zarówno dużymi, jak i mniejszymi, mam pełną świadomość tego, że  w doradztwie dla biznesu jest ważne, aby wprowadzane rozwiązania uwzględniały specyfikę firmy,  jej plany i perspektywy.
Na każdą sprawę  staram się patrzeć bardzo szeroko, aby przewidzieć ryzyko związane        
z wdrażaniem rozwiązań.
Dobrze dobrane rozwiązania prawne dają takie  poczucie, że cokolwiek by się zdarzyło,  
to zapewnią panowanie nad  biznesem.

Stworzyłam projekt Bezpieczne Umowy w Biznesie,  którego główne założenie to przygo- towywanie dla przedsiębiorców umów i  rozwiązań uwzględniających specyfikę danego biznesu.
Chciałabym, aby  przedsiębiorcy posługiwali się takimi kontraktami, które zapewnią
im bezpieczeństwo i kontrolę na każdym etapie ich działalności.
Pozwoli to  uniknąć sporów i nieporozumień oraz zapewni panowanie nad biznesem
w sytuacjach kryzysowych.
Celem projektu jest także negocjowanie umów z  kontrahentami, tak aby właściwe zapisy pozostały w podpisanym  kontrakcie.JOANNA HERBA-GAŁECZKA

- Aplikant radcowski przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach

- Specjalizuje się w prawie ochrony danych osobowych ( w szczególności przetwarzaniem
danych  osobowych w chmurach, klauzulach bezpiecznego przetwarzania danymi
osobowymi), kontraktach ( w szczególności dochodzenie roszczeń  odszkodowawczych
z umów), prawie gospodarczym i cywilnym

- Zajmuje się wdrożeniem RODO, uczestniczy w audytach w zakresie bezpiecznego
e- biznesu, przygotowuje umowy,KATARZYNA ŻERDZIŃSKA


- Aplikant radcowski przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach, studia
prawnicze ukończone z wynikiem celującym i jedna z najlepszych absolwentek
Uniwersytetu Śląskiego,

- Specjalizuje się w prawie ubezpieczeń gospodarczych (w szczególności ubezpieczenie
D&O,  ubezpieczenia kredytów kupieckich, ubezpieczenia komunikacyjne i  majątkowe), prawie pracy, prawie cywilnym (w szczególności prawo ochrony  konsumentów, prawo rzeczowe)

- Zajmuje się opracowaniem spraw sądowych, uczestniczy w projekcie Bezpieczne Umowy
w Biznesie, gdzie przygotowuje umowy,KAROLINA TOWPIK


- Asystentka radcy prawnego, prawnik, odpowiada za kontakty z klientami

- Specjalizuje się w prawie ochrony danych osobowych i kontraktach cywilnych

- Zajmuje się opracowywaniem spraw sądowych, wdrożeniem RODO, uczestniczy
w projekcie Bezpieczne Umowy w Biznesie
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego