Aktualny status uchodźców z Ukrainy

Trwający od kilku dni konflikt zbrojny na Ukrainie spowodował lawinowy napływ uchodźców z Ukrainy, których liczba, szczególnie na wchodzie Polski rośnie z godziny na godzinę.

Uchodźcy, w dużej mierze kobiety i dzieci, mogą przekraczać granicę zarówno w ruchu pieszym jak i samochodowym, a także nie muszą rejestrować się w punktach recepcyjnych. Do Polski wpuszczani są wszyscy bez wyjątku.  

Osoby bez dokumentów tożsamości, podlegają procedurom sprawdzającym.

Na przejściach granicznych można składać wnioski o nadanie statusu uchodźcy.

W rozumieniu aktów prawnych, m.in. w Konwencji Genewskiej, uchodźcą jest osoba, która:

– przebywa poza krajem pochodzenia, którego obywatelstwo posiada,

– w uzasadniony sposób obawia się prześladowania, polegającego np. na użyciu przemocy.

Postępowanie w sprawie o nadanie statusu uchodźcy prowadzone jest w trybie i na zasadach określonych w ustawie o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terenie Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 13 czerwca 2003r. i trwa zwykle do pół roku. Aby wniosek o nadanie statusu złożony przez uchodźcę został pozytywnie rozpatrzony, musi spełniać określone wymogi prawne.

Z uwagi na obecną sytuację, masowo opuszczający swój kraj uchodźcy z Ukrainy podlegają w Polsce uproszczonym procedurom. Przysługują im także liczne prawa i przywileje.

Przywileje przysługujące uchodźcom z Ukrainy:

1. zapewnienie wyżywienia, miejsca odpoczynku i pomocy medycznej w punktach recepcyjnych;

2. pomoc wolontariuszy i wsparcie psychologów;

3. darmowe przejazdy PKP w klasie 2 na podstawie paszportu potwierdzającego obywatelstwo ukraińskie;

4. zwolnienie z kwarantanny, możliwość szczepień oraz bezpłatnego testowania;

5. bezpłatne leczenie w szpitalach i placówkach zdrowia;

6. korzystanie z bezpłatnej infolinii dot. pomocy dla osób, które przekroczyły granicę;

7. możliwość składania wniosków o ochronę międzynarodową;

8. możliwość realizacji ukraińskich recept w polskich aptekach;

9. uzyskanie pozwolenia na pracę na mocy nowych, uproszczonych przepisów prawa.

Pracujący legalnie w Polsce obywatele Ukrainy, w przypadku utraty ważności dokumentów pobytowych nie muszą opuszczać naszego kraju.

Na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, pod adresem: https://www.gov.pl/web/mswia/informacja-dla-uchodzcow-z-ukrainy można zapoznać się z Informacją dla uchodźców z Ukrainy, opublikowaną w trzech językach: polskim, angielskim i ukraińskim.  

KLG Kancelaria Prawna Katarzyna Lebiedowicz-Grzanka pomaga w przygotowywaniu treści umów najmu mieszkań i lokali oraz przy składaniu wniosków o pozwolenie na pracę dla cudzoziemców. Potrzebujesz porady lub pomocy? Napisz: klg@klgkancelaria.pl lub zadzwoń: 503 529 831