Siła wyższa – koronawirus COVID-19

Blog

Tarcza Antykryzysowa 3.0

Ze względu na prowadzony przez zespół KLG Kancelarii cykl bieżących informacji na temat zmian w prawie spowodowanych pandemią koronawirusa COVID-19, niezbędnym jest monitorowanie tak zwanej tarczy antykryzysowej, która jest swoistą specustawą, która ma na celu wsparcie sytuacji gospodarczej polskich…

Sytuacja cudzoziemców podczas pandemii koronawirusa COVID-19

Trwająca od kilku miesięcy pandemia koronawirusa COVID-19 to czas szczególnie trudny  także dla cudzoziemców przebywających na terenie Polski w trakcie obostrzeń. Czy wprowadzone w związku z pandemią koronawirusa COVID-19 specustawy sprawiają, że sytuacja cudzoziemców przebywających czy pracujących na terenie Polski…

Tarcza antykryzysowa 2.0 – aktualizacja 20.04.2020r.

Tarcza antykryzysowa 2.0, jakie zmiany wprowadza najnowsza specustawa wobec przedsiębiorców? Od 18 kwietnia w życie weszły nowe przepisy, które rozszerzają zakres tarczy antykryzysowej. Jakie zmiany wprowadza zmieniona ustawa? Nowe zasady zwolnienia ze składek…

Vis maior i rebus sic stantibus w obliczu pandemii koronawirusa COVID-19.

W obliczu trwającej światowej pandemii koronawirusa COVID-19 gospodarka wielu krajów została osłabiona. Również w Polsce sytuacja na rynku stała się niestabilna. Dzieje się tak ze względu na fakt, że wielu przedsiębiorców nie jest w stanie prawidłowo wywiązywać się z postanowień…

Informacja prawna w sprawie wykonania i odszkodowania w umowach

Przepisy prawa polskiego obecnie nie powodują wstrzymania terminu obowiązywania umowy w związku z nadzwyczajną sytuacją. Wobec powyższego wymagane jest podjęcie aktów staranności przez same strony. Zgodnie z art. 477 § 1 kc: W razie zwłoki dłużnika…

Tarcza Antykryzysowa – główne założenia projektu ustawy

Nadzwyczajna sytuacja wywołana pandemią koronawirusa COVID-19 negatywnie oddziaływuje nie tylko na życie obywatela. Sytuacja ta bezpośrednio wpłynęła na osłabienie gospodarki wielu państw,  na ograniczenie funkcjonowania wielu przedsiębiorstw, czyniąc je tym samym przedsiębiorstwami narażonymi na „dziury” w budżecie…