CZY MOŻNA WYPOWIEDZIEĆ UMOWĘ ZAWARTĄ NA CZAS OKREŚLONY?

Zazwyczaj, w relacjach z Klientami mojej Kancelarii Prawnej podpisuję umowy na czas nieoznaczony i sama proponuję, aby przedsiębiorcy, prowadząc biznes robili podobnie. Jest to lepsze rozwiązanie i daje większą swobodę w sytuacji, gdy chcemy zakończyć współpracę z różnych powodów.

Współpracując od wielu lat z przedsiębiorcami, w trosce o bezpieczeństwo i ochronę ich interesów doradzam, aby dokładnie czytali umowy przed ich podpisaniem i zawierali te, które są korzystne zarówno dla nich, jak i dla ich partnerów.

Analizując umowy zawierane w ściśle określonych ramach czasowych, zwracam uwagę na to, aby zawierały zapisy, które dają możliwość rozwiązania umowy w dowolnym momencie. Podpowiadam, aby starannie rozpatrywać różne, możliwe do przewidzenia sytuacje, dające możliwość wcześniejszego zerwania umowy np. zmianę cen towarów i usług czy nieterminowe płatności.

Co do zasady przepisy prawa ograniczają możliwość zerwania kontraktu zawartego na czas oznaczony, dlatego umowa terminowa winna być precyzyjne przygotowana.

Z artykułu, który za chwilę przeczytacie, dowiecie się o czym warto pamiętać ustalając okres obowiązywania umowy.

Wypowiedzenie umowy zawartej na czas określony bez ryzyka

Wcześniejsze rozwiązanie umowy zawartej na czas określony jest możliwe nawet gdy sama umowa nie przewiduje takiej możliwości.

W dwóch przypadkach możemy tak postąpić, bez żadnego ryzyka:

– gdy taką możliwość przewiduje przepis szczególny – określony w kodeksie cywilnym

oraz

– gdy strony zawarły zapis w umowie o rozwiązaniu przed końcem terminu obowiązywania umowy.

Szczególnym i ważnym przepisem k.c. jest ten, który pozwala na rozwiązanie umowy zlecenia z ważnych powodów, choć te nie są przez prawo „skatalogowane” i jednoznacznie określone.

Umowa zlecenia i umowa świadczenia usług

Każda ze stron i w każdym czasie może rozwiązać umowę zlecenia, czy umowę świadczenia usług zawartą na czas oznaczony, o ile wystąpią ważne ku temu powody. Niezależnie od rangi powodów, należy mieć na uwadze skutki finansowe wypowiedzenia.

Dający zlecenie chcąc wypowiedzieć wcześniej umowę, musi mieć na uwadze (w przypadku odpłatnego zlecenia) wydatki, które strona przyjmująca zlecenie poczyniła w celu należytego wykonania umowy. Wówczas zobowiązany jest do zwrotu części wynagrodzenia odpowiadającego dotychczasowym czynnościom. Zleceniobiorca zaś rozwiązując umowę przed ukończeniem terminu bez ważnego powodu, odpowiedzialny jest za szkodę, jaka wyrządził dającemu to zlecenie do wykonania.

Jakich umów nie możemy wypowiedzieć przed upływem terminu?

Należy pamiętać, że istnieją rodzaje umów, których rozwiązać nie można. Należą do nich umowy rezultatu, czyli takie, w których strony umówiły się, że powstanie określony skutek.

Należą do nich umowy określające np. ustaloną dostawę części zamiennych czy wykonanie robót budowlanych np. konkretną budowę hali magazynowej.

Do ustalonej prawem grupy umów, których rozwiązać nie możemy, należą także:

  • umowy najmu,
  • umowa dzierżawy,
  • umowa agencyjna,
  • umowa składu.

Jednak i przy tych umowach prawo uprawnia do podjęcia czynności, które mogą prowadzić do ustania umowy.

KLG Kancelaria Prawna od wielu lat specjalizuje się w bieżącej pomocy prawnej przedsiębiorcom i spółkom na terenie całego kraju. Doradzamy zarówno w siedzibie Kancelarii w Gliwicach jak i w formie zdalnej. Zachęcamy do stałej współpracy do skorzystania z konsultacji i porad prawnych telefonicznie: 32 307 00 45, 503 529 831 oraz online: klg@klgkancelaria.pl, biuro@klgkancelaria.pl