Szkolenia w zakresie prawnych aspektów zagadnienia: Mobbing i dyskryminacja

KLG Kancelaria Prawna Katarzyna Lebiedowicz-Grzanka oferuje szkolenia dla pracowników w zakresie prawnych aspektów zagadnienia: Mobbing i dyskryminacja.

Szkolenia prowadzone są w module hybrydowym: stacjonarnie w siedzibie Zleceniodawcy oraz zdalnie.

Tematyka szkolenia: aspekty mobbingu, zagadnienia związane z procedurą antymobbingową i omówienie reakcji na mobbing oraz dyskryminacja.

Cel szkolenia: wypełnienie obowiązków pracodawcy wymaganych przepisami kodeksu pracy, zapobieganie i przeciwdziałanie mobbingowi w miejscu pracy, zaznajomienie pracodawcy z obowiązującymi przepisami dotyczącymi procedur antymobbingowych

Szkolenia obejmują:

  • szkolenia podstawowe dla pracowników,
  • szkolenia dla kadry zarządzającej,
  • szkolenia dla zespołów lub pełnomocników ds. mobbingu w zakładach pracy.

Szkolenia są projektowane indywidualnie w uzgodnieniu ze Zleceniodawcą tak, aby utrzymać niezakłóconą organizację pracy i dopasować program szkolenia do specyfiki pracy.

Przewidywany czas trwania jednego szkolenia 3 godziny zegarowe w grupach do 25 osób.

Zapraszamy do kontaktu tel. 32 307 00 45, 503 529 831