Blog

jak przeciwdziałać mobbingowi

CZY MOBBING I DYSKRYMINACJA ZNACZĄ TO SAMO?

Mobbing i dyskryminacja są często mylnie postrzegane jako te same zjawiska. Jedyne co je łączy to to, że są naganne i niedopuszczalne, a jednak występują w każdym środowisku pracy. Zarówno w przypadku…

skarga do uokik

JAK ZŁOŻYĆ SKARGĘ DO UOKIK?

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK), którego działalność reguluje ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów, czuwa nad bezpieczeństwem zbiorowych interesów konsumentów. Skargę w sprawie podejrzenia bezprawnych…