Prawo pracy

Blog

Zatrudnianie cudzoziemców

Zatrudnianie cudzoziemców ? postawa prawna Prawne aspekty zatrudniania cudzoziemców na terenie Rzeczpospolitej Polskiej reguluje szczegółowo Ustawa o cudzoziemcach z dnia 12 grudnia 2013 r….