Prawo pracy

Blog

Podsumowanie zmian w prawie pracy w roku 2019

Jakie były najważniejsze zmiany w prawie pracy w 2019 roku – podsumowanie Rok 2020 przypomina nam, że będzie bardzo „gorąco” na gruncie prawnym. W 2020 r. Jest planowana kodyfikacja prawa pracy. Chyba jedna z większych, jakie…

Zatrudnianie cudzoziemców

Zatrudnianie cudzoziemców – postawa prawna Prawne aspekty zatrudniania cudzoziemców na terenie Rzeczpospolitej Polskiej reguluje szczegółowo Ustawa o cudzoziemcach z dnia 12 grudnia 2013 r. Ustawa znajdzie jednak zastosowanie w szczególności do pobytu oraz zatrudniania cudzoziemców spoza…