Bezpieczny biznes

Blog

Kiedy umowa może zaszkodzić Twojej firmie

Przy prowadzeniu biznesu lub zarządzaniu firmą niezbędna jest minimalna znajomość obowiązującego prawa. Taką każdy przedsiębiorca ma. Wyobraźmy sobie, że piszemy ważny kontrakt, bazując na podstawowej wiedzy, może własnym doświadczeniu, a może korzystając z doświadczenia…

Zmiany w prawie podatkowym

Rok 2020 to czas wielu zmian w polskim prawie. Znowelizowanych zostało wiele ustaw dotyczących większości płaszczyzn polskiego prawa. Istotnymi zmianami są zmiany w prawie podatkowym dotyczące osób fizycznych, jak i osób prawnych. Ustawodawca wprowadził…

Zatrudnianie cudzoziemców

Zatrudnianie cudzoziemców – postawa prawna Prawne aspekty zatrudniania cudzoziemców na terenie Rzeczpospolitej Polskiej reguluje szczegółowo Ustawa o cudzoziemcach z dnia 12 grudnia 2013 r. Ustawa znajdzie jednak zastosowanie w szczególności do pobytu oraz zatrudniania cudzoziemców spoza…

Zmiany w prawie od 1 stycznia 2019 r.

Początek 2019 roku przyniósł wiele zmian w zakresie obowiązujących przepisów. Poniżej prezentujemy subiektywne zostawienie najważniejszych z nich.