Umowy

Blog

Jak nie utopić firmy zawierając umowy mailem

Umowa oprócz elementów niezbędnych powinna również zostać sporządzona we właściwej formie (braki takie prawnicy potrafią wykorzystać bez mrugnięcia okiem). Dotyczy to jednakowo umowy, ale również innego oświadczenia składanego, chociażby jednostronnie. W takiej sytuacji zastosowanie ma…

Kiedy umowa może zaszkodzić Twojej firmie

Przy prowadzeniu biznesu lub zarządzaniu firmą niezbędna jest minimalna znajomość obowiązującego prawa. Taką każdy przedsiębiorca ma. Wyobraźmy sobie, że piszemy ważny kontrakt, bazując na podstawowej wiedzy, może własnym doświadczeniu, a może korzystając z doświadczenia…

Sporządzanie umów

Sporządzanie umów dla firm i osób fizycznych Umowa polega na zgodnym porozumieniu dwóch lub więcej stron oraz ustala ich wzajemne obowiązki na mocy złożonych oświadczeń. W ramach określonych granic strony mogą w umówić się o wszystko, co podlega prawnym uregulowaniom. Prawomocna, dobrze…

Informacja prawna w sprawie wykonania i odszkodowania w umowach

Przepisy prawa polskiego obecnie nie powodują wstrzymania terminu obowiązywania umowy w związku z nadzwyczajną sytuacją. Wobec powyższego wymagane jest podjęcie aktów staranności przez same strony. Zgodnie z art. 477 § 1 kc: W razie zwłoki dłużnika…

Jakie korzyści finansowe dla twojej firmy zapewni podpisanie umowy?

Niejednokrotnie w obrocie gospodarczym występuje przekonanie, że umowy są tylko zbędną formalnością, nie są dzisiaj potrzebne w relacjach gospodarczych. Skoro kontrahent dał słowo, że wykona swoje zobowiązanie na czas, to jego zapewnienie wystarczy. Jednak w trakcie realizacji zamówienia czy zlecenia…

Odstąpienie od umowy a rozwiązanie umowy

Na czym polega różnica pomiędzy odstąpieniem od umowy a rozwiązaniem umowy? Wiele osób błędnie myli odstąpienie od umowy z rozwiązaniem umowy, lecz w rzeczywistości zwroty te oznaczają  zupełnie różne czynności prawne. A więc jaka jest różnica? Zapraszam do lektury Czym…

UMOWA TO NIE LUKSUS

Tegoroczne wakacje to dla mnie niewątpliwie spotkanie z kulturą. W całym tego słowa znaczeniu. Ciekawość świata skierowała moje kroki do stolicy światowej kultury i na mapie podróży pojawił się Nowy Jork. Zafascynowana sztuką współczesną, rozkoszując się architekturą…