Spółki

Blog

Działalność gospodarcza – pomysł na własny biznes

Od czego zacząć? Po pierwsze musimy określić jaką formę prawną będzie miała prowadzona działalność. Jest to szczególnie istotnie ze względu na koszty, czas oczekiwania na rejestrację lub chociażby wysokość opodatkowania i składki ZUS. Na początku przygody z własnym biznesem…

Tworzenie spółek

Tworzenie spółek dla osób fizycznych i firm Tworzenie, organizacja i funkcjonowanie spółek handlowych, a także ich przekształcanie, łączenie i rozwiązywanie są regulowane przepisami Kodeksu spółek handlowych. Podejmowanie wszelkich decyzji i działań w biznesie powinno być poparte niezbędną wiedzą i znajomością przepisów…

Prosta spółka akcyjna – model, który rozwinie innowację

Wiem, że świadomość pozostaje ważnym aspektem życia gospodarczego, naukowego i biznesowego. Świadomość prawna po pierwsze to znajomość dotychczasowych zasad, standardów, rozwiązań prawnych, ale też rozwiązań dotąd nieznanych. Nieznanych dotychczas, bo nie było takiej praktyki, albo potrzeby, albo przepisy…

Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej – wady i zalety?

Jaki model aktywności gospodarczej wybrać?         Kiedy stajemy przed dylematem formy, w jakiej działalność gospodarcza będzie prowadzona, powinniśmy dokładnie zapoznać się z każdym typem. W pracy z Klientami, dbając o ich biznesy podkreślam, że tak jak nasze oczekiwań,…

Spółka? cywilna – podobna do małżeństwa

Regulacja spółki cywilnej została zawarta w przepisach Kodeksu cywilnego i nie podlega regulacjom zawartym w Kodeksie spółek handlowych, bowiem nie jest spółką handlową. Nie posiada przymiotu ani osoby prawnej ani jednostki organizacyjnej niebędącej osobą prawną, której ustawa…

Sprawny przepływ kapitału

Jak zapewnić firmie sprawny przepływ kapitału? Jak zapobiegać przestojom płatniczym w firmie? Czy umowa jest luksusem? Jak skutecznie prowadzić działania windykacyjne?        W biznesie nie każdy jest zmuszony do składania oferty w trybie zamówień publicznych, jak…