Prosta spółka akcyjna – model, który rozwinie innowację

Wiem, że świadomość pozostaje ważnym aspektem życia gospodarczego, naukowego i biznesowego.

Świadomość prawna po pierwsze to znajomość dotychczasowych zasad, standardów, rozwiązań prawnych, ale też rozwiązań dotąd nieznanych. Nieznanych dotychczas, bo nie było takiej praktyki, albo potrzeby, albo przepisy nie wprowadzały takiej możliwości czy nie dopuszczały takiego rozwiązania.

Zmiany prawne analizuję na bieżąco, nie tylko te, które w życie weszły, które są mi znane z doświadczenia czy praktyki.

Ostatnio przyglądam się prostej spółce akcyjnej. Model, który ma rozwinąć polską innowację, nowe technologie, pomóc startupom, ale też ułatwić poszukiwanie inwestorów. Nowelizacja według zapowiedzi rządu ma obowiązywać w 2020 r.

Dlaczego o tym piszę?

Przekonuję, że warto w swoich planach rozwojowych uwzględniać zmiany, nowe możliwości i rozwiązania. Przekonuję, że warto szukać uproszczeń. Obserwuję, że wiele rozwiązań prawnych jest nieaktualnych. Warto więc sprawdzić co nowego w otoczeniu prawnym.

Zadaniem prostej spółki akcyjnej ma być niewątpliwie wzmocnienie rozwoju startupów, zwiększenie ich konkurencyjności oraz ograniczenie poszukiwań inwestorów zagranicznych dla polskich rozwiązań innowacyjnych. Ma być nowoczesnym narzędziem dla rozwoju innowacyjnej gospodarki. Z założeń przyjętych do prac nad nowelizacją wynika, że ma być dostępna ogólnie jako jedna z form prowadzenia działalności gospodarczej dla tych podmiotów, dla których dotychczasowe formuły nie są wystarczające zwłaszcza pod względem sposobu finansowania.  Prosta Spółka Akcyjna jak już wskazuje sama nazwa ma być oparta o uproszczone instytucjonalne otocznie prawne w prawie spółek.

Główne założenia Prostej Spółki Akcyjnej oparte są o połączenie cech spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i zalet finansowych spółki akcyjnej.

Na podstawie dotychczasowych założeń i podjętych już prac jako podstawowe zalety nowej spółki można wskazać na:

  • szybką rejestrację elektroniczną on – line w 24 h,
  • łatwiejsze dysponowanie środkami finansowymi spółki,
  • brak statusu spółki publicznej i związanych z tym restrykcyjnych obowiązków związanych z giełdą, bowiem akcje PSA nie będą notowane na giełdzie,
  • uproszczony elektroniczny rejestr akcjonariuszy, prowadzony np. przez firmę inwestycyjną albo notariusza ? dopuszczamy wykorzystanie blockchainu do prowadzenia tego rejestru, otwierając się na najnowocześniejsze technologie,
  • wykorzystanie komunikacji elektronicznej w podejmowaniu uchwał, odbywaniu zgromadzeń akcjonariuszy,
  • uproszczenie funkcjonowania organów spółki, brak jest bowiem obowiązku tworzenia rady nadzorczej,

Jaki będzie finalny wynik prowadzonych konsultacji i doświadczeń dotychczasowych startupów, spółek – śledzę zmiany i prace nad tą ustawą.

My zajmiemy się prawem, abyś Ty miał czas na rozwój swojego biznesu.