Zapoznaj się z naszą ofertą

BIZNES

 • doradztwo w działalności gospodarczej
 • prawo korporacyjne
 • obsługa prawna podmiotów gospodarczych
 • obsługa posiedzeń zarządu, rad nadzorczych i zgromadzeń wspólników
 • windykacja
 • umowy w obrocie gospodarczym
 • spory sądowe gospodarcze

INWESTYCJE

 • obsługa procesów inwestycyjnych
 • doradztwo dla podmiotów zagranicznych
 • doradztwo przy otwieraniu działalności w Polsce
 • przekształcenie podmiotów gospodarczych
 • tworzenie i rejestracja spółek
 • fuzje podmiotów gospodarczych
 • podwyższenie kapitału zakładowego
 • obsługa projektów unijnych

PODMIOTY PUBLICZNE

 • doradztwo dla podmiotów publicznych
 • obsługa posiedzeń zarządu, rad nadzorczych i zgromadzeń wspólników
 • windykacja
 • obsługa procesów inwestycyjnych
 • obsługa projektów unijnych
 • przygotowywanie opinii prawnych i stanowisk
 • spory sądowe

FUNDACJE RODZINNE

 • doradztwo dla właścicieli firm w zakresie analizy obecnego stanu i określenia celów fundacji rodzinnej
 • pomoc w opracowaniu statutu i innych wymaganych dokumentów
 • wypełnienie formularzy niezbędnych do rejestracji fundacji rodzinnej
 • rejestracji fundacji rodzinnej w Sądzie Okręgowym w Piotrkowie Trybunalskim
 • obsługa posiedzeń zarządu  i zgromadzeń beneficjentów
 • przygotowywanie opinii prawnych i stanowisk
 • likwidacja i zakończenie działalności fundacji

SPRAWY PRACOWNICZE I ZUS

 • sprawy pracownicze
 • umowy zakazu konkurencji
 • kontrakty menedżerskie
 • outsourcing pracowniczy
 • zatrudnianie cudzoziemców
 • polityka antymobbingowa
 • spory z ZUS
 • prawo pracy dla cudzoziemców

NIERUCHOMOŚCI

 • prawo budowlane, nieruchomości
 • kontrakty budowlane
 • obsługa projektów budowlanych
 • DUE DILIGENCE
 • odszkodowania
 • przekształcenia praw do lokalu
 • podziały nieruchomości i działy spadków

NOWE TECHNOLOGIE I OCHRONA TWÓRCÓW

 • ochrona nowych technologii
 • rejestracja znaków towarowych
 • umowy dotyczące korzystania z utworów
 • ochrona nowych rozwiązań
 • umowy o poufności
 • naruszenia cudzych utworów

E-BIZNES

 • dokumenty dla sklepów internetowych
 • regulaminy dla sklepów internetowych
 • ochrona danych osobowych w internecie
 • wzory ogólne dokumentów
 • pomoc przy rozpatrywaniu reklamacji i roszczeń konsumentów
 • audyty dokumentów sklepów internetowych
 • spory konsumenckie

OCHRONA DANYCH
OSOBOWYCH (RODO)

 • polityka ochrony danych osobowych
 • wdrożenia RODO
 • audyt RODO
 • szkolenia z zakresu danych osobowych
 • klauzule dotyczące ochrony danych osobowych
 • naruszenia danych osobowych