Czy warto przekształcić spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną CZĘŚĆ I

Właściciele spółek z ograniczoną odpowiedzialnością na pewnym etapie prowadzenia swojego biznesu z pewnością zadają sobie pytanie: Co jeszcze mógłbym zrobić, aby rozwinąć swoją firmę i realizować projekty na większą skalę? Jak mam zbudować własną markę i  „przebić” konkurencję?

Przekształcenie sp. z o.o. w spółkę akcyjną nie jest łatwym procesem, a decyzja o zmianie osobowości prawnej wymaga dogłębnej analizy oraz skrupulatnego przygotowania. Może jednak okazać się, że taka zmiana była potrzebna i przyniosła spółce same benefity.

Zalety przekształcenia spółki z o.o. w akcyjną

Głównymi zaletami transformacji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną są:

– brak odpowiedzialności osobistej akcjonariuszy za zobowiązania spółki,

– otwarta droga na giełdę papierów wartościowych,

– szybsze pozyskanie inwestorów i zebranie środków finansowych do dalszego rozwoju,

– podmiotowość prawna pozwalająca na działanie poprzez organy, a nie akcjonariuszy,

– możliwość zawierania umów i kontraktów o pracę.

Minusy przekształcenia spółki z o.o. w akcyjną

Nie można nie wspomnieć o minusach spółki akcyjnej.

Decydując o takiej przemianie, przedsiębiorcy muszą liczyć się z dużo większymi kosztami prowadzenia biznesu w formie spółki akcyjnej, koniecznymi formalnościami, a jeżeli coś „pójdzie na tak”, również ze skomplikowanym procesem likwidacyjnym spółki. 

Co przedsiębiorcy muszą wiedzieć przed przekształceniem?

Proces przekształcenia spółki trwa kilka miesięcy i regulowany jest przepisami Kodeksu spółek handlowych.

Proponuję jednak przedsiębiorcom, aby już na etapie wstępnych rozważań o zmianie spółki, zapoznali się z koniecznymi czterema etapami restrukturyzacji oraz wzięli pod uwagę przesłanki, które regulują samą możliwość takiego przekształcenia. Mam na myśli:

– brak ogłoszonej likwidacji bądź upadłości sp. z o.o.,

– dostosowane do wymogów prawnych środki kapitałowe dla nowej spółki,

– zatwierdzone sprawozdania finansowe przekształcanej spółki (co najmniej z dwóch ostatnich lat).

Z kolejnego artykułu, który ukaże się niebawem, dowiecie się Państwo o etapach przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną.

Jeżeli planujecie Państwo zmianę formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej, zapraszamy do  skorzystania z usług doświadczonych radców prawnych KLG Kancelarii Prawnej w Gliwicach. Dzięki nam cały proces przebiegnie sprawnie, a Państwo będziecie bez zakłóceń prowadzić swój biznes i planować strategię dla nowej spółki.

Konsultacje i porady prawne telefonicznie: 32 307 00 45, 503 529 831,

Zadaj pytanie poprzez mail: klg@klgkancelaria.pl