Jak uporządkować sprawy pomiędzy partnerami, aby oboje byli zabezpieczeni na wypadek choroby, śmierci, rozstania czy porażki?

W Polsce, zdecydowanie więcej par planuje swoje życie w związku małżeńskim.

Co z osobami, które świadomie decydują się na życie w wolnym związku, i które nie chcą brać ślubu?

Prawo nadal nie przewiduje zabezpieczenia takich osób w przypadku rozstania się lub śmierci partnera, dlatego niejednokrotnie muszą oni radzić sobie sami. Brak uregulowanych kwestii prawnych związków pozamałżeńskich, przysparza partnerom żyjącym bez ślubu wiele kłopotów.

Podpowiem o czy powinni pomyśleć wcześniej, aby zabezpieczyć przyszłość swoją, swoich dzieci oraz aby uniknąć niepotrzebnych problemów.

Jak zabezpieczyć sprawy majątkowe żyjąc w wolnym związku?

Jako radca prawny, podpowiadam jak zabezpieczać majątek związków „niemałżeńskich”. Niestety zdarza się, że jedna strona z takiego związku przychodzi do Kancelarii za późno. 

Oto kilka wskazówek ode mnie, co zrobić zanim zdecydujesz się na życie bez oficjalnego „papierka”:

1. zadbaj o to, aby sporządzać umowy na siebie i partnera, gdy kupujecie wspólne rzeczy np. dom, wyposażenie, lub zaciągacie kredyt – łatwiej wam będzie udowodnić, że za tę rzecz zapłaciliście ze wspólnych pieniędzy;

2. zachowuj dokumenty, które pokazują, co wspólnie robicie w waszym związku –  to rachunki, dowody zakupu, wyciągi z banku, umowy i inne;

3. przygotuj testament, jeżeli chcesz, aby twój partner odziedziczył po tobie majątek;

4. domagaj się uwzględnienia siebie na fakturach lub w umowach jako osoby, na którą został przeniesiony udział we współwłasności nabytego majątku.

Związek nieformalny i wspólny majątek 

Decydując się na związek nieformalny, doradzam parom rozważenie sporządzenia umowy, w której doprecyzują kwestie związane z finansowaniem i ewentualnym późniejszym podziałem nagromadzonego wspólnie majątku.

Przygotowuję takie umowy, biorąc pod uwagę oczekiwania partnerów. Zdecydowanie odradzam korzystanie z gotowych umów z sieci, gdyż każdy związek jest inny, oczekiwania są inne i różne sytuacje, jakie partnerzy mają na początku związku.

Spadek w związku nieformalnym

O ile w związku małżeńskim, mąż i żona dziedziczą „z automatu”, gdyż należą do kręgu spadkobierców ustawowych, tak w związku nieformalnym jeżeli jeden z partnerów chce, aby cały majątek odziedziczył drugi, musi wcześniej spisać testament. Nie zapominajmy o tym, że osoba dziedzicząca ma obowiązek wypłacenia zachowku spadkobiercom ustawowym. 

Dzieci ze związku pozamałżeńskiego

Niestety, w związku nieformalnym ojciec dziecka musi je najpierw uznać. Do tego czasu jest obcą osobą i nie może nawet uzyskać informacji o stanie zdrowia dziecka. Instytucją, w której ojciec dziecka może złożyć oświadczenie o jego uznaniu jest urząd stanu cywilnego. Gdy jedno z rodziców ma polskie obywatelstwo ojciec może to zrobić przed polskim konsulem za granicą. Wielu rodziców nie wie, że oświadczenie warto złożyć jeszcze przed urodzeniem się dziecka, co ma bardzo duże znaczenie, szczególnie gdy stan zdrowia matki po porodzie uniemożliwia jej podejmowanie decyzji dotyczących potomka. 

Informacje o stanie zdrowia partnera

Tu również mogą pojawić się niepotrzebne problemy. Sugeruję sporządzenie przez każdego z partnerów, poświadczonych notarialnie upoważnień do uzyskiwania informacji o stanie zdrowia oraz dostępu do dokumentacji medycznej za życia i po śmierci. Chory, nieprzytomny partner, którego nagle zabiera do szpitala karetka pogotowia nie jest w stanie wypełnić formularza i wskazać osoby upoważnionej do udzielania informacji, dlatego wcześniej przygotowane oświadczenie pomoże uniknąć nieporozumień.

Prawo do renty i emerytury

W związku nieformalnym, jeden z partnerów nie ma prawa otrzymywania renty lub emerytury po drugim, zmarłym partnerze jak to ma miejsce w małżeństwie.

Zakres pełnomocnictwa dla partnera

Partnerzy w związku nieformalnym, aby mogli dokonywać za siebie określone czynności np. odebrać przesyłkę poleconą powinni udzielić sobie nawzajem pełnomocnictwa. Najlepiej udać się do notariusza, aby zakres pełnomocnictwa był jasny, zrozumiały i nie budził wątpliwości. Podpowiem, że zakres pełnomocnictwa można ustalać dobrowolnie, np. do:

– zarządu i administracji majątkiem lub jego składnikami,

– odbioru korespondencji i przesyłek z sądów, poczty i innych organów instytucji państwowej,

– reprezentacji przez sądami, bankami, towarzystwami ubezpieczeniowymi, itp.

Nasza Kancelaria Prawna pomaga parom zarówno w trakcie trwania związku jak po rozstaniu, informując o przysługujących prawach, wskazując skuteczne rozwiązania chroniące przed problemami wynikającymi z rozstania, podziału majątku czy dziedziczenia. Indywidualnie podchodzimy do każdej sprawy i każdego związku. Zachęcamy z korzystania z porad i konsultacji pod numerami tel. 32 307 00 45, 503 529 831 oraz mailowo: klg@klgkancelaria.pl