MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE SOCIALPRESS

Ochrona naszej prywatności w sieci pozostaje tematem budzącym wiele emocji. Aktywnie dzielimy się przemyśleniami, sukcesami czy życiem prywatnym na swoich fanpage?ach. Efektem tego jest powstanie stale rosnącej bazy danych, która wymaga właściwej ochrony i to nie tylko od strony zabezpieczeń programowych, nie wolno bowiem ignorować zabezpieczeń od strony prawnej w postaci odpowiednich dokumentów bezpieczeństwa czy regulaminów.
Warto również wspomnieć, że Facebook jest administratorem danych wszystkich osób zarejestrowanych w prowadzonym przez niego serwisie.
Ale nie zawsze. Przedsiębiorca będzie administratorem danych tych osób, które ?lajkowały? jego wydarzenie i zapisały się do prowadzonej przez niego grupy skocznościowej. Ale czy zdajemy sobie sprawę z obowiązków  jakie wynikają z ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną? Jest to przede wszystkim obowiązek informacyjny, którego namacalnym przykładem jest regulamin fanpage?a, umieszczony w łatwo dostępnym miejscu, aby każdy korzystający miał do niego dostęp, a jednocześnie pozyskanie oświadczeń o zapoznaniu się i zaakceptowaniu regulaminu. Kolejnym pytaniem jest to czy podlegam jako przedsiębiorca obowiązkowi zgłoszenia zbioru danych osobowych Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych (GIODO)? Moim zdaniem, w sytuacji gdy dane użytkowników aktywnie korzystających z fanpage?a  zostały udostępnione i zawierają dane osobowe to taki ?zbiór? będzie podlegał zgłoszeniu na takich samych zasadach, jak wszystkie zbiory danych zebrane dla celów marketingowych. Oczywiście ? w przypadku gdy taki zbiór został już zgłoszony przy okazji pozyskania innych danych ? wymagana będzie jego aktualizacja.