NA JAKICH ZASADACH SIĘ OPRZEĆ, ABY SPRZEDAŻ INTERNETOWA BYŁA BEZPIECZNA?

Wyniki przeprowadzonych badań wskazują na to, że już ponad 67 % internautów dokonuje zakupów on-line. Rośnie tym samym zainteresowanie sprzedażą w internecie, a co za tym idzie, zwiększa się liczba sklepów internetowych.  Założenie e-sklepu i rozpoczęcie sprzedaży internetowej wydaje się relatywnie prostą sprawą.

Best practice e-biznesu

Poznaj główne zasady, na których warto się oprzeć, aby sprzedaż była bezpieczna, sklep spełniał stawiane prawem wymagania, klient był zadowolony, a biznes przynosił zyski.

Określiłam to jako best practice e-biznesu, bowiem obok wymogów formalnych konieczne jest zachowanie dodatkowej staranności.

Należy pamiętać, że klienci sklepów internetowych nie mają żadnych oporów, aby umieścić negatywny komentarz czy opinię, a nawet w drobnych sprawach poszukiwać pomocy prawników, czy poszukiwać organizacji zajmującej się ochroną praw konsumenta.

Współpracując z właścicielami sklepów internetowych, zaobserwowałam, które z elementów sprzedaży internetowej stwarzają zasady dobrej i bezpiecznej sprzedaży.

 1. Dokumentacja sklepu internetowego jest przygotowana w sposób komunikatywny i jasny. Nie jest mile widziane przepisywanie postanowień aktów prawnych czy odwoływanie się do ich treści. Dokumenty sprzedaży powinny być czytelne, precyzyjne, jasne i klarowne. Przyjazne dla kupują
 2. Właściciel sklepu internetowego prawidłowo wypełnia obowiązek informowania o danych firmy, a także oznaczeniach NIP, REGON, VAT lub KRS. Dzięki temu właściciel sklepu internetowego jest autentyczny.
 3. Precyzyjnie i kompleksowo przygotowana dokumentacja sklepu, a w szczególności Regulamin, gwarantuje e-biznesowi zgodność z prawem oraz zapobiega sankcjom ze strony upoważnionych podmiotów, zwiększa liczbę dokonywanych transakcji i wpływa na ocenę sklepu. Pozwala na unikanie kar ze strony organów skarbowych czy urzędu ochrony konsumentów i konkurencji, a także wpisom do rejestru klauzul
 4. Warunki reklamacji i polityka zwrotów jest określona zgodnie z przepisami, a przy tym dogodnie dla e-konsumentów. To buduje dobre relacje i pozwala na uniknięcie konfliktów z klientami, którzy bardzo często szukają pomocy u prawników i rzeczników praw konsumentów.
 5. Świadomość, że sprzedaż internetową jest również zawarciem umowy sprzedaży – tylko na odległość – oznacza, że w taki sposób należy podejść do dokonywanych transakcji. Jak do sprzedaży. Dobrą praktyką jest przesłanie kupującemu drogą elektroniczną potwierdzenia zawarcia umowy czy potwierdzenia płatności, a także informowanie klienta o planowanej dostawie. Właściciel tego sklepu internetowego wie, że dokonuje transakcji sprzedaży.
 6. Właściwe zadbanie o klienta wymaga również zadbania o jego dane Oznacza to nie tylko podanie w sposób precyzyjny informacji o administratorze danych osobowych, ale również czasie i sposobie, w jaki dane są przechowywane, a także komu są udostępniane i w jakim celu. Wymaga to przygotowania pełnego komunikatu określanego jako obowiązek informacyjny.
 7. Dane osobowe kupujących, bądź innych użytkowników sklepu internetowego powinny być odpowiednio chronione przed nieuprawnionym dostępem lub ryzykiem ich utraty. Oznacza to wdrożenie takich form organizacyjnych, technicznych, informatycznych i prawnych, które są odpowiednie do ryzyka naruszeń, a przy tym to ryzyko minimalizują.
 8. Podstawa do zbierania i przetwarzania danych osobowych powinna być właściwa. Oznacza to, że właściciel sklepu internetowego zna i przestrzega podstaw przetwarzania danych osobowych w biznesie online. Zgoda jako podstawa przetwarzania danych osobowych powinna być zbierana tylko do tych czynności przetwarzania danych osobowych, gdy nie ma innych podstaw ich dokonania. Zgoda zawsze powinna być wyrażana w sposób świadomy, a ich treść klauzuli powinna być zrozumiała dla kupujących.
 9. Rejestr przetwarzania danych osobowych i czynności przetwarzania danych osobowych dotyczący innych administratorów, którym dane osobowe klientów są przetwarzane, jest prowadzony i aktualizowany na bieżąco.
 10. Wszelkie wycieki danych osobowych, naruszenia przez osoby trzecie czy ataki hakerskie są zgłaszane odpowiednim organom nadzoru, niezależnie od tego czy właściciel sklepu internetowego posiada Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
 11. Specjalne certyfikaty np. SSL, pozwalające na ochronę przed wykradnięciem danych  finansowych. Umożliwia to swobodę i bezpieczną płatność za pomocą wszystkich form drogą elektroniczną, w tym również za pomocą kart kredytowych.
 12. Aktualizacja dokumentacji. Dotychczas posiadane dokumenty dotyczące regulaminu sprzedaży mogą okazać się albo niewystarczające, albo wymagające dostosowania do nowych wymogów prawnych. Również dokumenty dotyczące ochrony danych osobowych mogą wymagać. Ważne jest dokonanie przez przedsiębiorcę oceny ryzyka działań w internecie i oceny ryzyka naruszenia danych osobowych oraz dopasowanie wymogów prawnych do specyfiki działalności danej firmy. Warto zweryfikować czy dokumenty nie zawierają klauzul niedozwolonych pojawiających się w rejestrze klauzul niedozwolonych, czy nie naruszają wytycznych RODO w zakresie ochrony danych osobowych.

Powyższe best practice z pewnością pomogą skutecznie prowadzić e-biznes. Stosując je, biznes staje się bezpieczniejszy, a dodatkowo jasny i czytelny dla klientów. Zabezpieczy to przed niepotrzebnymi sporami oraz przed roszczeniami ze strony kupujących.

Jeśli jesteś właścicielem sklepu internetowego, zamierzasz rozpocząć prowadzenie sprzedaży w internecie, albo zamierzasz poszerzyć swoją działalność e-commerce lub wprowadzić działania marketingowe – zachęcamy do przeanalizowania dokumentacji sklepu internetowego lub stworzenia jej od podstaw.

Powodzenia w biznesach online.