O czym należy pamiętać kupując przez internet?

W zakupach wirtualnych klienci szczególną uwagę zwracają na bezpieczeństwo transakcji, możliwość szybkiego zwrotu towaru, sprawne odstąpienie od umowy czy sprawną obsługę reklamacji.

Chętnie zaglądają do internetowych witryn w poszukiwaniu produktów. Do niedawna wydawało mi się, że prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość jest doskonale znane i nie wymaga żadnych komentarzy. Sądziłam, że kampania jaka trwa w mediach na temat świadomości konsumenckiej jest tak duża, że klienci zwracają uwagę na to, co podpisują i znają swoje prawa.

Jednak grono osób, które znają odstąpienie od umowy na odległość, a co więcej  – korzystają z tego uprawnienia jest ciągle niewielka. Postanowiłam więc przypomnieć kilka szczegółów.

Szczególną sytuację przewidującą odstąpienie od umowy reguluje ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Przepisy ustawy pozwalają na odstąpienie od umowy przez konsumenta, który zawarł umowę na odległość lub umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, bez podawania przyczyny – w terminie 14 dni. Jest to tzw. prawo do namysłu, umożliwiające kupującemu zapoznanie się z towarem i rozważenie racjonalności zakupu. To uprawnienie nie przysługuje w przypadku zakupów w sklepach tradycyjnych.  Jest to prawo przysługujące konsumentowi wprost z ustawy, dlatego strony nie mogą go wyłączyć ani w jakkolwiek ograniczyć postanowieniami umowy czy regulaminu. W przypadku nie poinformowania konsumenta o prawie do odstąpienia od umowy najpóźniej w chwili zawierania oświadczenia woli, konsument ma prawo do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy w terminie 12 miesięcy od dnia upływu pierwotnego terminu 14 dni.   Przepisy również regulują w jaki sposób przygotować oświadczenia, aby było ono skuteczne załączając formularz odstąpienia od umowy w formie załącznika.

A jeśli towar okaże się wadliwy?

Jeżeli towar okaże się wadliwy wówczas kupującym przysługują takie same uprawnienia jak w sprzedaży stacjonarnej. Sprzedawca odpowiada na zasadzie rękojmi lub gwarancji. Zarówno w sklepie stacjonarnym , jak i sklepie internetowym szybkość i sposób rozpatrzenia reklamacji zależy w dużej mierze od polityki sklepu. Warto jednak pamiętać o terminie ustawowym na rozpatrzenie złożonej reklamacji, który wynosi 30 dni. Przepisy również określają roszczenia jakie przysługują w przypadku  na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową lub wad prawnych rzeczy: żądanie obniżenia ceny lub odstąpienie od umowy chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie.

Niewątpliwie, w polskim prawie konsument jest na uprzywilejowanej pozycji. Chociaż często jeszcze o tym nie pamięta, nie wierzy w skuteczność swoich uprawnień. Wciąż szuka pomocy na forach internetowych, u znajomych, rodziny, w internecie ale nie korzysta prawidłowo z instytucji, jakie gwarantuje prawo.