Odpowiedzialność wspólników spółki jawnej

W jednym z ostatnich artykułów pisałam, że na początku przygody z własnym biznesem sprawdzi się jednoosobowa działalność gospodarcza, która jest najprostszą, najszybszą i bezpłatną formą rejestracji.

A co w przypadku, kiedy chcemy założyć spółkę z przyjacielem, sąsiadem, czy starym kolegą ze szkoły? Wówczas musimy pomyśleć o innej formie działalności gospodarczej.

Spółka jawna to dobre rozwiązanie dla wspólników z jednej branży, wykonujących działalność o niewielkim stopniu ryzyka, w małej albo średniej skali. Ponad to, w spółce jawnej brak jest wymogów dotyczących minimalnej wysokości wkładów wnoszonych przez wspólników do spółki.

Decydując się na działalność w spółce jawnej, warto wziąć pod uwagę wady i zalety tej formy działalności. Dzisiaj szerzej o odpowiedzialności wspólników, która jest niewątpliwie główną wadą tej formy spółki.

Zdarza się, że dobrze działająca spółka jawna, nagle zaczyna tracić płynność finansową. Powstają wówczas pytania: W jaki sposób wierzyciele mogą dochodzić swoich roszczeń? Od spółki, czy od wspólników?

Odpowiedzialność wspólników spółki jawnej – dowiedz się więcej

W spółce jawnej każdy ze wspólników odpowiada solidarnie bez ograniczenia całym swoim majątkiem osobistym. Solidarna odpowiedzialność wspólników stanowi główny element konstrukcji takiej formy spółki i jest jej podstawową cechą. Oznacza to, że każdy ze wspólników jest zobowiązany wobec wierzyciela/kontrahenta do spełnienia całego świadczenia tak, jakby był jedynym dłużnikiem. Zaprzestanie działalności spółki jawnej nie zwalnia wspólników z odpowiedzialności za długi spółki.

Ponadto należy pamiętać, że za zobowiązania odpowiada również wspólnik, który przystąpił do już istniejącej spółki, i bez znaczenia pozostaje w tym momencie fakt, że powstały one przed jego przystąpieniem

Wierzyciel/kontrahent spółki może prowadzić egzekucję z ich majątku (tzw. subsydiarna odpowiedzialność wspólnika), gdy bezskutecznym stanie się odzyskanie należności z majątku spółki. Wskazana wyżej odpowiedzialność subsydiarna ma charakter uzupełniający, nie dotyczy zobowiązań powstałych przed wpisem do rejestru KRS i uaktywnia się dopiero w momencie bezskuteczności egzekucji z majątku spółki. Odpowiedzialność subsydiarna wspólników spółki jawnej za zobowiązania spółki trwa tak długo, jak długo istnieje samo zobowiązanie spółki.

Obecnie, nie można sobie wyobrazić spółki jawnej bez subsydialnej odpowiedzialności wspólników, która daje ochronę majątku wspólników z jednej strony, z drugiej zaś sprawnie ułatwia wierzycielom ściągnięcie należności z majątku wspólników.

Na zakończenie dodam, iż wspólnicy w stosunkach wewnętrznych mogą inaczej uregulować zasady odpowiedzialności za zobowiązania spółki np. ograniczyć odpowiedzialność niektórych z nich. Takie rozwiązanie wywoła jednak tylko skutki wewnątrz spółki z prawem regresu pomiędzy wspólnikami. Umowne zwolnienia od udziału w stratach nie modyfikują odpowiedzialności przewidzianej na podstawie art. 22 § 2 k.s.h.. Zgodnie z tym przepisem: „Każdy wspólnik odpowiada za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem solidarnie z pozostałymi wspólnikami oraz ze spółką, z uwzględnieniem art. 31 odpowiedzialność subsydiarna wspólników spółki jawnej”.

Na wszystkie zapytania udzielmy odpowiedzi, tak aby Państwa działania były bezpieczne i skuteczne w przyszłości.