Porada prawna

Porady prawne to pojęcie bardzo ogólne, pod którym kryje się wiele zagadnień. Wiele zdarzeń życiowych stawia w sytuacji, w które nie sposób poradzić sobie bez wsparcia profesjonalisty, w tym przypadku osoby, która zna wszelkie zawiłości prawne i jest w stanie zaproponować jak najkorzystniejsze rozwiązania. Porada prawna wiąże się często z oceną zdarzeń lub sytuacji, a także przewidywaniem tego, co może nastąpić w przyszłości. Wymaga spojrzenia z szerokiej perspektywy na oceniane zdarzenia.

Pomoc prawna w formie porad prawnych jest jedną z usług świadczonych przez naszą kancelarii prawnej, której siedziba znajduje się w mieście Gliwice.

Pomoc prawna dla firm i osób fizycznych

Porady prawne udzielane firmom i przedsiębiorcom dotyczą oceny prawnej sytuacji lub zdarzenia. Mogą być udzielane niezależnie od świadczonych usług z zakresu obsługi prawnej firm. Niejednokrotnie po poradę prawną zgłaszają się osoby prowadzące działalność, gdy w ich firmie zaczynają się komplikacje lub potrzebują pomocy w rozwiązaniu sprawy lub reprezentanta przed sądem.

To ma ogromny sens, gdy przedsiębiorcy walczą o swoje firmy, jednak pomoc i porady prawne mają szerszy zakres. W ramach porady firmy mogą uzyskać informacje jak łatwiej, bezpieczniej i skuteczniej rozwikłać zagadnienia dotyczące bieżącego funkcjonowania ich biznesu. Porady prawne mogą być udzielane z zakresu prawa gospodarczego i handlowego, w tym dotyczące przekształceń firm i łączenia, sprzedaży udziałów, posiedzeń wspólników, zawierania i negocjowania umów zawieranych w obrocie gospodarczym, windykacji i odzyskiwania należności, prawa pracy, administracyjnego, upadłościowego, ochrony konkurencji, własności intelektualnej, ochrony marki i nowych rozwiązań w Urzędzie Patentowym. Osoby fizyczne poszukują innej pomocy i wsparcia. Dlatego też zakres usług jest inny i skupia się na dochodzeniu odszkodowań komunikacyjnych i za błędy w sztuce lekarskiej. Pomoc Kancelarii Prawnej KLG obejmuje także prawo dotyczące nieruchomości – w tym przygotowywanie umów lub ich analizowanie, doradztwo w sprawach z prawo pracy, postępowanie egzekucyjne i pomoc przy dochodzeniu zobowiązań. Pomoc prawna obejmuje postępowania dotyczące podziału majątku, a także przygotowanie i egzekwowanie spadków. Kancelaria zajmuje się również prawem konsumenckim i e-commerce, dlatego zajmujemy się sprawami nieuznanych reklamacji, gwarancji, czy innymi naruszeniami ze strony sprzedawcy.

Dlaczego warto udać się do Kancelarii Prawnej KLG po poradę prawną?

Kancelaria Prawna KLG udziela porad prawnych, gdy firmy lub osoby fizyczne chcą zawalczyć o siebie, o swoje prawa. Poszukujemy skutecznych rozwiązań, aby nasi Klienci mogli skupiać się na tym, co robią, na swoim biznesie lub pracy. Poszukujemy skutecznych rozwiązań, a na każdą sprawę patrzymy szeroko, aby przewidzieć rozwiązanie. Współpraca z nami obejmuje reprezentację i występowanie przed sądami powszechnymi, administracyjnymi, urzędami i organami administracji publicznej. Radca prawny może również w ramach współpracy sporządzić pozew, wniosek lub pismo procesowe, reprezentuje i pomaga w negocjacjach. Zapraszamy do odwiedzenia naszej Kancelarii Radcy Prawnego KLG z siedzibą w mieście Gliwice, poszukamy rozwiązania i porady na najbardziej trudne i skomplikowane tematy. Najczęstsze powody wyboru prawnika to skuteczność, wiedza i rzetelność. Klienci mówią, że sprostamy każdemu zadaniu, w pełni poświęcając się danej sprawie.