Poradnik wierzyciela

Jak postępować z nierzetelnym kontrahentem, aby odzyskać swoją należność i uniknąć wieloletniego dochodzenia wierzytelności? Jakie możliwości w walce z dłużnikiem dają wierzycielowi obowiązujące przepisy prawa? Przedstawiamy Państwu krótki poradnik wierzyciela, który pozwoli ocenić wady i zalety każdego z rozwiązań oraz wdrożyć odpowiednie działania o charakterze windykacyjnym.

Samodzielna windykacja

W pierwszej kolejności najkorzystniejsze dla wierzyciela będzie podjęcie próby kontaktu z dłużnikiem. Kontakt taki polegać może na mobilizacji dłużnika do dokonania dobrowolnej spłaty zadłużenia, próbie ustalenia harmonogramu spłat czy też zawarcia ugody w przedmiocie zadłużenia. Jeśli jednak działania te nie przynoszą skutku celowym będzie wystosowanie do dłużnika wezwania do zapłaty ze wskazaniem ostatecznego terminu oraz konsekwencji wynikających z braku uregulowania długu. Dodatkowo skutecznym dla wierzyciela może okazać się ujawnienie długu w Krajowym Rejestrze Długów, co niewątpliwie jest dla dłużnika dolegliwością pod kątem efektywności prowadzonej przez niego działalności i może skłonić go do szybszej spłaty zadłużenia.

Usługi firmy windykacyjnej

Dalszą możliwością dla wierzyciela jest nawiązanie współpracy z firmą czy też kancelarią windykacyjną, która specjalizuje się w dochodzeniu wierzytelności i dysponuje środkami mającymi na celu doprowadzenie do ostatecznej spłaty zadłużenia. W tym przypadku trzeba jednak liczyć się z kosztami takiej windykacji. Prowizja windykatorów to zwykle wartość procentowa obliczana na podstawie wyegzekwowanej kwoty. Alternatywą może okazać się również wystawienie wierzytelności na giełdzie długów, jednak wówczas należy być przygotowanym na uzyskanie ceny niższej niż rzeczywista wartość wierzytelności.

Windykacja sądowa

W walce z nierzetelnym kontrahentem możemy, w oparciu o obowiązujące przepisy, wystąpić na drogę sądową. W takiej sytuacji musimy jednak zadbać o to aby nasza wierzytelności była odpowiednio i wystarczająco udokumentowana. Konieczne będzie przedłożenie umowy z kontrahentem lub dowodów potwierdzających zawarcie umowy ustnie lub w sposób dorozumiany, rachunku lub faktury VAT oraz potwierdzenie faktu nadania do dłużnika przesądowego wezwania do zapłaty. Sąd, po przeprowadzeniu postępowania, wyda nakaz zapłaty lub wyrok zasądzający obowiązek zapłaty na rzecz wierzyciela. Wówczas możliwe będzie skierowanie do komornika wniosku o przeprowadzenie egzekucji z majątku dłużnika.

Należy pamiętać, że wyżej wskazane drogi dochodzenia wierzytelności nie są wobec siebie alternatywne. To od decyzji wierzyciela zależy czy w pierwszej kolejności wdroży działania mniej dolegliwe dla dłużnika czy też na przykład od razu, po upływie terminu płatności, postanowi o wystąpieniu na drogę sądową.

KAROLINA BUTRYN
SPECJALISTA DS. PRAWNYCH
PRAWNIK

Podobne posty