Praca zdalna OKAZJONALNA

W jednym z poprzednich artykułów, z którym mieliście Państwo sposobność zapoznać się na blogu KLG Kancelarii w drugiej połowie 2022 roku szczegółowo wyjaśniłam jak przygotować się do nadchodzących zmian w Kodeksie Pracy, w szczególności dotyczących pracy zdalnej i obowiązków pracodawców.

Zachęcam do odwiedzenia strony mojej Kancelarii: www.klgkancelaria.pl .   

Pamiętajcie Państwo, że nowe przepisy już obowiązują.

W dzisiejszym wpisie skupię się na pracy zdalnej – okazjonalnej, której wymiar ustalony został na 24 dni w roku kalendarzowym. 

Okazjonalna praca zdalna 

Zgodnie z  art. 6733. § 1. znowelizowanego Kodeksu Pracy, praca zdalna może być wykonywana okazjonalnie, na wniosek pracownika złożony w postaci papierowej lub elektronicznej, w wymiarze nieprzekraczającym 24 dni w roku kalendarzowym.

Nie wprowadza się zapisów o niej do umów o pracę.

Ponad to, przepis dotyczący pracy okazjonalnej jest nieprecyzyjny i niejasny. Zabrakło w nim sformułowania „niezależnie od liczby pracodawców, z którymi pracownik pozostaje w danym roku w kolejnych stosunkach pracy” dlatego, jeżeli pracownik zmieni pracę w ciągu roku kalendarzowego np. we wrześniu, nawet jeśli wykorzystał u „starego” pracodawcy w całości limit pracy okazjonalnej, może wnioskować o kolejne 24 dni pracy okazjonalnej u nowego pracodawcy. Na świadectwie pracy bowiem, nie ma informacji o korzystaniu z okazjonalnej pracy zdalnej, a nowy pracodawca nie ma podstaw prawnych do tego, aby domagać się od pracownika oświadczenia o wykorzystaniu limitu 24 dni pracy okazjonalnej.   

Praca okazjonalna odbywa się w wyznaczone dni tygodnia oraz po uprzednim uzgodnieniu z pracodawcą miejsca wykonywania pracy okazjonalnej. Lokalizację wskazuje pracownik. Pracownik ma obowiązek złożyć oświadczenie o bezpiecznych i higienicznych warunkach na stanowisku okazjonalnej pracy zdalnej.

Z uwagi na incydentalność okazjonalnej pracy zdalnej oraz leżący wyłącznie po stronie pracownika interes w jej wykonywaniu i niewielkie koszty ponoszone przez pracownika za pracę okazjonalną w domu pracownik nie ma prawa do ekwiwalentu.

W przypadku pracy okazjonalnej pracodawca nie musi także stosować odpowiedniego regulaminu.

Warto pamiętać, że wniosek pracownika dotyczący pracy zdalnej okazjonalnej nie jest wiążący dla pracodawcy, dlatego może on odmówić jego uwzględnienia, w szczególności gdy wykonywanie pracy zdalnej nie będzie możliwe ze względu na organizację pracy lub rodzaj pracy wykonywanej przez pracownika.

Od kiedy obowiązuje praca zdalna okazjonalna?

Praca zdalna okazjonalna weszła w życie 7 kwietnia 2023r. Pomimo, że I kwartał roku 2023 już za nami, pracownikom przysługuje maksymalna ilość tj. 24 dni pracy zdalnej okazjonalnej.

KLG Kancelaria Prawna Katarzyna Lebiedowicz-Grzanka od ponad 10 lat doradza spółkom polskim i międzynarodowym w sprawach prawnych. Masz problem z dostosowaniem regulaminu pracy do nowych wymogów prawnych? Chętnie podpowiem jak to zrobić . Zapraszam do kontaktu: 32 307 00 45, 503 529 831biuro@klgkancelaria.pl, klg@klgkancelaria.pl