REORGANIZACJA ZAKŁADU PRACY I REDUKCJA ETATÓW

Na czym polega reorganizacja firmy? Jak powinna wyglądać redukcja etatów od strony prawnej? Więcej informacji na ten temat znajduje się w dalszej części artykułu.

Na czym polega reorganizacja?

Jestem przekonana, że słowo to kojarzy się Państwu źle. Przychodzi bowiem do głowy jedno – będą zwolnienia, firma nie ma kasy……

Reorganizacja to biznesowy mechanizm, napędzający podwyższenie rentowności przedsiębiorstwa. Świat idzie do przodu, na rynku pojawiają się coraz to nowsze technologie, spółki łączą się i dzielą szukając nowych i lepszych rozwiązań

Zmiany reorganizacyjne najczęściej rozpoczynają się od zmian w strukturze organizacyjnej. Chodzi o likwidację niektórych jednostek organizacyjnych, utworzenie zupełnie nowej struktury z nowym zakresem odpowiedzialności, zmniejszanie liczebności zespołów.

Czego boją się pracownicy?

Nie zawsze zmiany reorganizacyjne z spółce powodują pogorszenie się jej sytuacji i zwolnienia pracowników. Procesy te jednak, budzą wśród pracowników odczucie zagrożenia utraty pracy czy stanowiska, a niejednokrotnie obawę przed obniżeniem wynagrodzenia.  A przede wszystkim pojawia się pytanie jak szeroka będzie skala tego zwolnienia i ilu pracowników obejmie restrukturyzacja.

Zadania pracodawcy w okresie reorganizacji

Przed rozpoczęciem procesu reorganizacji przedsiębiorstwa, zawsze doradzam moim klientom, aby przed podjęciem decyzji określili kierunek zmian. Determinuje to bowiem podejmowanie konkretnych działań prawnych.

Negatywne skutki restrukturyzacji

Często konsekwencją reorganizacji spółki jest redukcja etatów, a co za tym idzie zwalnianie pracowników. Dlatego przede wszystkim już pierwsze czynności powinny obejmować rodzaj i ilość zmian osobowych w zakładzie pracy.

Jak rozwiązać umowę o pracę w wyniku reorganizacji zakładu?

Należy pamiętać, że zwalniając pracownika, którego umowa zawarta jest na czas nieokreślony, pracodawca musi mieć na względzie, że ten rodzaj umowy charakteryzuje się trwałością i w związku z tym, wypowiedzenie stosunku pracy musi opierać się na realnych i niepodważalnych przesłankach.

Przede wszystkim pracodawca poprzez osoby zarządzające i podejmujące decyzje w firmie powinien zainicjować proces reorganizacji przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie nowej struktury organizacyjnej, w której część stanowisk zostaje zlikwidowana. Wymaga to zachowania formalnoprawnych wymagań dla ważności zmian.

Następne pracodawca powinien dokonać właściwego wyboru pracowników do zwolnienia, przy czym powinien kierować się tym czy dane stanowisko jest dla przedsiębiorstwa konieczne. Należy pamiętać, że przyczyny rozwiązania umowy o pracę w wyniku reorganizacji są przyczynami niedotyczącymi pracownika.

Przepisy wymagają również zachowania wymagań co do zawiadomienia i konsultacji zamiaru pracodawcy ze związkami zawodowymi i jest to jeden z kluczowych elementów decydujących o prawidłowości podejmowanych działań. 

Do rozważenia pozostają również obowiązki pracodawcy wynikające z ustawy z dnia 13 marca 2013 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania umowy o pracę z pracownikiem, z przyczyn od niego nienależnych, jak chociażby konsultacje ze związkami zawodowymi czy ocena przesłanek do odprawy. 

Jeśli pracodawca chce dokonać szybkiej redukcji etatów i zależy mu na czasie, warto aby rozważył możliwość zaproponowania pracownikom programów np. dobrowolnych odejść, które dadzą im więcej niż przepisy prawa.

Przykładami mogą być:

– odprawa wyższa niż wynikająca z przepisów;

– atrakcyjne zasady wykupu np. sprzętu elektronicznego czy samochodu,

– wykupienie wycieczki dla pracownika i jego rodziny, czy wynajęcie agencji do poszukiwania nowych miejsc zatrudnienia dla pracowników

Pracownicy mogą nie zgodzić się z decyzją zarządu o rozwiązaniu z nimi stosunku pracy i złożyć odwołanie do sądu pracy żądając, aby ten uznał wypowiedzenie umowy za bezskuteczne.

Praktyka prawna KLG Kancelarii Prawnej obejmuje doradztwo prawne w sprawach dotyczących spraw pracowniczych, reprezentacji w postępowaniach sądowych i pojednawczych, a także doradztwo dotyczące procesu reorganizacji i zmian w firmie.

Zachęcamy Państwa do kontaktu telefonicznego: tel. 32 307 00 45, 503 529 831 i mailowego: biuro@klgkancelaria.pl