Zastrzeżenie marki ? luksus czy potrzeba?

Przede wszystkim jako prawnik dobrze wiem, że rejestracja znaku towarowego w Urzędzie Patentowym zapewnia pełną ochronę przed jakąkolwiek ingerencją i naruszeniem. Nowe firmy pojawiają się na rynku prawie codziennie, a ich znak towarowy staje się cennym składnikiem majątku przedsiębiorstwa i podstawowym elementem marketingu. Dlatego tak ważne jest zapewnienie takim oznaczeniom odpowiedniej ochrony prawnej.
Wprowadzenie na rynek nowej marki czy nowego produktu łączy się z wprowadzeniem również logo, sloganu reklamowego czy innego oznaczenie produktu. Jest to typowe staranie przedsiębiorcy, aby z jednej strony odróżnić produkt od konkurencyjnych, a z drugiej strony, aby nowy produkt czy marka budził skojarzenia z określonym znakiem. Tak działa psychologia sprzedaży. Ile razy zdarzyło się nam przypisać do produktu określony slogan, dźwięki muzyczne czy hasło? Pewnie tysiące. Chodzi o wywołanie odpowiednich reakcji i skojarzeń u klientów, aby zachęcić ich do dokonywania zakupów. Wyobraźmy sobie sytuację, że mamy już wypromowany produkt kojarzony z określonym logo i sloganem reklamowym. Nasza konkurencja jednak nie śpi i wprowadza na rynek podobny produkt z podobnym oznaczeniem. Nasza droga ochrony i dochodzenia swoich praw jest jednak długa. Szukamy odpowiednich podobieństw, aby wykazać świadome wprowadzenie w błąd. Postępowanie jednak może być o wiele krótsze, jeśli nasz wyróżnik zostanie zarejestrowany w Urzędzie Patentowym jako znak towarowy objęty ochroną. Powoduje to, że  prawo ochronne na znak towarowy jest skutecznym narzędziem obrony w przypadku naruszenia praw do takich oznaczeń i wszelkich sporów sądowych.
Wyobraźmy sobie dalej, że konkurencja nie chce jednak rezygnować z podobnego oznaczenia. W takiej sytuacji oprócz ochrony jaką zapewnia rejestracja znaku towarowego, warto rozważyć możliwość udostępnienia znaku towarowego do korzystania innemu podmiotowi w zamian za korzyści finansowe.
Zastrzeżenie marki to nie luksus.