Czy warto patentować wynalazki?

Z opublikowanego na stronie Urzędu Patentowego Rzeczpospolitej Polskiej  raportu rocznego 2020, z którego treścią możecie się Państwo zapoznać na stronie: https://uprp.gov.pl/pl/publikacje/raport-roczny-uprp wynika, że popularność patentami na wynalazki w Polsce stale rośnie.

Zgłaszaniu coraz większej ilości wniosków patentowych nie przeszkodził ani trudny okres pandemii, ani wysokie koszty związane z opłatami za zgłoszenie i utrzymanie w mocy patentu.

Wszystko, co powinniście Państwo wiedzieć o systemie patentowym, przybliżę w niniejszym artykule.

Czym jest wynalazek?

Każde nowe, oryginalne rozwiązanie techniczne o użytkowym charakterze nadające się do zastosowania, którego powstanie ma znamiona aktu twórczego, oraz na które zgodnie z przepisami prawa może być udzielony patent nazywany wynalazkiem. Każdy wynalazek należy starannie chronić.

Dlaczego warto patentować?

Stworzenie czegoś innowacyjnego wcale nie musi oznaczać sukcesu. W dobie dużej konkurencji rynkowej wynalazca musi zapewnić sobie prawo do wyłącznego korzystania ze swojego pomysłu i skutecznie strzec interesów swoich i spółki. Osoba, która zgłosi patent, czerpie z tego same korzyści zwiększając dochody i umacniając pozycję biznesową. W Polsce opatentować wynalazek można jedynie w Urzędzie Patentowym. Warunkiem uzyskania patentu jest złożenie i opłacenie wniosku. Patent potwierdzony jest za pomocą wpisu w rejestrze patentowym.

Kto może korzystać z patentu?

Prawo patentowe jest zbywalne. Każdy twórca opatentowanego wynalazku może udzielić licencji innej osobie, zawierając z nią umowę licencyjną. Patent można także odziedziczyć lub zbyć w całości, jednak taka procedura wymaga formy pisemnej i wpisu do rejestru.

Co można opatentować?

– wynalazki,

– wzory przemysłowe i użytkowe,

– znaki towarowe,

– oznaczenia geograficzne,

a nawet materiał biologiczny

Czas trwania prawa patentowego

Patent wydawany jest na 20 lat od momentu, w którym dokonano zgłoszenia w UP. W trakcie trwania patentu można starać się o patent na ulepszenie lub uzupełnienie wynalazku – jest to patent dodatkowy, który traci moc wraz z patentem głównym.

KLG Kancelaria Prawna Katarzyna Lebiedowicz-Grzanka posiada duże doświadczenie w zakresie składania wniosków do Urzędu Patentowego w imieniu firm, osób fizycznych i instytutów. Zapraszamy do skorzystania z naszej pomocy prawnej pod nr tel.: 32 307 00 45, 503 529 831 lub mailowo: biuro@klgkancelaria.pl, klg@klgkancelaria.pl