Czym jest działalność nierejestrowana/nieewidencjonowana w Polsce?

Ustawa Prawo przedsiębiorców wprowadzona w kwietniu 2018 roku, przewiduje możliwość prowadzenia biznesu w Polsce bez składania wniosku o wpis do CEIDG (Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej). Taka forma działalność nazywana jest nierejestrowaną lub nieewidencjonowaną i stanowi doskonałą metodę na przetestowanie pomysłu na własny „interes”, szczególnie dla ludzi młodych bez doświadczenia i zasobów pieniężnych. Osoby prowadzące działalność nierejestrowaną, z uwagi na niskie dochody zwolnione są z opłacania składek ZUS.

Czy każdy może prowadzić działalność nieewidencjonowaną i jakie należy spełnić warunki?

Dowiesz się z poniższego artykułu.

czym jest działalność nierejestrowana?

Działalność nierejestrowana przeznaczona jest tylko i wyłącznie dla osób fizycznych, które zamierzają prowadzić drobną działalność zarobkową. Nie wymaga wypełniania szeregu wniosków i formalności oraz zgłoszenia w CEIDG. Nie może być stosowana przez spółki, stowarzyszenia czy fundacje.

Osoby fizyczne prowadzące działalność nierejestrowaną, mogą korzystać z tej formy jeśli:

– ich miesięczne przychody w ramach nierejestrowanej działalności gospodarczej nie przekraczają wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia,

– nie wykonywały zarejestrowanej działalności gospodarczej w przeciągu ostatnich 5 lat,

 – prowadzona działalność nie wymaga uzyskania pozwoleń ani koncesji,

– działalność nie została zdefiniowana jako działalność gospodarcza.

W przypadku przekroczenia przez drobnego przedsiębiorcę limitu przychodów w ciągu miesiąca tj. 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia działalność nierejestrowa staje się działalnością gospodarczą! Musi on wówczas w ciągu 7 dni zarejestrować działalność gospodarczą na wniosku CEIDG.

Przedsiębiorcy prowadzący mały biznes w formie działalności nieewidencjonowanej, mimo zwolnienia z opłacania składek na ubezpieczenie społeczne czy zdrowotne, mają obowiązek zapłaty podatku dochodowego, rozliczając się w  rocznym zeznaniu na druku PIT-36 – wiersz 9 „Działalność nierejestrowana, określona w art. 20 ust. 1ba ustawy”.

Zgodnie z art. 109 ust. 1 ustawy o VAT osoby prowadzące działalność nierejestrowaną zobowiązane są do prowadzenia uproszczonego rejestru sprzedaży – np. w zeszycie czy arkuszu Excel oraz wystawiania rachunków na życzenie klientów.

W większości przypadków prowadzenie działalności nierejestrowanej nie wiąże się z koniecznością opłacania podatku VAT. Jednak w przypadku świadczenia usług:

– prawniczych,

– jubilerskich,

– ściągania długów,

– doradczych, za wyjątkiem doradztwa rolniczego

w działalności nieewidencjonowanej, właściciele takich firm muszą zarejestrować się jako czynni podatnicy VAT i rozliczać podatek na zasadach ogólnych.

KLG Kancelaria Prawna prowadzona przez radcę prawnego Katarzynę Lebiedowicz-Grzanka pomaga przy zgłaszaniu działalności gospodarczej, zakładaniu i rejestracji spółek oraz w bieżącej obsłudze prawnej przedsiębiorcom na terenie całego kraju. Naszą pomoc realizujemy zarówno w siedzibie Kancelarii w Gliwicach jak i w formie mailowej. Zachęcamy do konsultacji i porad prawnych telefonicznie: 32 307 00 45, 503 529 831 oraz online: klg@klgkancelaria.pl, biuro@klgkancelaria.pl