Własność intelektualna

O własności intelektualnej każdy z nas z pewnością słyszał, ale nie każdy wie, czym ona jest i jak ją chronić?

Chcąc w prosty sposób zobrazować pojęcie własności intelektualnej, podam przykład przedsiębiorcy prowadzącego swój biznes w sieci.

co to jest własność intelektualna?

Aby zaistnieć, być rozpoznawalnym i trafić do szerszego grona odbiorców, właściciele firm zaczynają od budowania swojej renomy poprzez wypromowanie się na własnej stronie internetowej. W tym celu wymyślają nazwę firmy, przygotowują logo i hasło reklamowe, piszą artykuły na bloga i nagrywają podcasty. Te wszystkie wytwory ludzkiego umysłu są niczym innym jak ich własnością intelektualną.

Pojęcie własności intelektualnej pojawia się nie tylko wśród przedsiębiorców, ale także pośród osób fizycznych.

Dlaczego chronimy własność intelektualną?

Własność intelektualna stanowi majątek przedsiębiorstwa. Jest zatem wartością ekonomiczną, dzięki której możemy pomnażać nasze zyski lub wnosić ją na przykład jako aport do spółki. Chroniąc i dbając o własność intelektualną, zyskujemy wyłączność dla konkretnego pomysłu czy określonej rzeczy. I jeszcze jedno. Prawo do własności intelektualnej jest zbywalne, co oznacza, że można z niego czerpać profity poprzez sprzedaż lub zawieranie umów licencyjnych.  

Przykłady i definicje własności intelektualnej

  1. patent
  2. utwór
  3. znak towarowy
  4. wzór użytkowy

Patent na wynalazek jest wyłącznym prawem korzystania (monopolu) udzielanym przez Urząd Patentowy w drodze decyzji, na rzecz podmiotu uprawnionego do uzyskania patentu.

Utworem, zgodnie z prawem autorskim jest każdy przejaw działalności twórczej o charakterze indywidualnym, ustalony w dowolnej postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia np. utwór muzyczny czy literacki.

Znak towarowy jest oznaczeniem umożliwiającym identyfikację i odróżnienie przez konsumenta np. oznaczenie słowne, rysunek czy kombinacja słów.

Wzorem użytkowym jest nowy wytwór człowieka o charakterze technicznym dotyczący budowy lub kształtu nadający się do zastosowania przemysłowego.

Kiedy mamy do czynienia z naruszeniem własności intelektualnej?

Każde działanie polegające na wkroczeniu w zakres prawa wyłącznego jest naruszeniem własności intelektualnej. Mówię tu np. o działaniu, które przybiera formę naśladownictwa, plagiatu czy rozpowszechniania utworu.

Warto przed podjęciem jakichkolwiek działań, przystąpić do polubownego rozwiązania konfliktu żądając od podmiotu, który naruszył własność intelektualną zaprzestania naruszeń. W takich przypadkach sprawdza się często postępowanie mediacyjne. Skorzystanie z pomocy doświadczonego radcy prawnego, z pewnością przyspieszy rozwiązanie problemu i pomoże uniknąć dalszych kroków prawnych.

KLG Kancelaria Prawna specjalizuje się w pomocy przedsiębiorcom w zakresie rejestracji znaków towarowych w Urzędzie Patentowym, w przygotowywaniu pism o zaprzestanie naruszeń oraz szeroko pojętej ochronie biznesu. Zapraszamy do współpracy z naszą kancelarią. Pomoc prawną można uzyskać osobiście w Kancelarii w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 41/1 lub poprzez kontakt telefoniczny 32 307 00 45, 503 529 831.