Fundacja z działalnością gospodarczą

Fundacja może być atrakcyjną opcją dla prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Wg raportu COIG, w roku 2021 prawie 11.000 tysięcy fundacji miało status przedsiębiorcy. Województwo śląskie zajmuje czwarte miejsce w Polsce pod względem liczby aktywnie działających fundacji.

Jak założyć fundację oraz jakie dokumenty są kluczowe przy jej rejestracji  pisałam szerzej w poprzednim artykule.

O czym warto pamiętać, zakładając fundację z działalnością?

Ustawa z 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach określa, iż działalność gospodarcza prowadzona przez fundację musi służyć realizacji jej celów. Ale uwaga – działalność nie może być w fundacji dominująca i stanowić nadrzędnej roli istnienia organizacji ani wyprzedzać jej celów statutowych.

Jeżeli rzeczywiście Fundator odpowiednio te cele ustanowi, wówczas można ograniczyć zobowiązania podatkowe z tytułu prowadzonej działalności.

A więc może warto rozważyć taką alternatywę rozpoczęcia biznesu?

Na co warto zwrócić uwagę?

1. Fundację z działalnością gospodarczą założymy jedynie za pośrednictwem systemu elektronicznego  – nowe uregulowanie prawne obowiązujące od 1 lipca 2021r. 

2. Rejestrując fundację z działalnością w dwóch rejestrach KRS (rejestr fundacji  i rejestr przedsiębiorców) zapłacimy więcej niż przy rejestracji zwykłej fundacji, tj. 600 zł. – 500 zł. za wpis i 100 zł. za ogłoszenie w MSiG.

3. Wartość środków majątkowych fundacji przeznaczonych na działalność gospodarczą nie może być mniejsza niż tysiąc złotych. Środki muszą być zabezpieczone w funduszu założycielskim.

4. Akt fundacyjny i statut są najważniejszymi dokumentami fundacji.

5. Fundacja prowadząca działalność gospodarczą zobowiązana jest do prowadzenia ksiąg rachunkowych na normalnych zasadach rachunkowości.

KLG Kancelaria Prawna doradza przedsiębiorcom, fundacjom i stowarzyszeniom jak prowadzić działalność i zabezpieczać interesy organizacji.

Chętnie podejmiemy się przygotowania takich dokumentów jak: statut, umowy w fundacji, uchwały, regulaminy, polityka prywatności i inne wewnętrzne dokumenty organizacji. Zapraszam do kontaktu tel. 32 307 00 45, 503 529 831, mail: biuro@klgkancelaria.pl, klg@klgkancelaria.pl lub za pośrednictwem formularza na stronie internetowej Kancelarii:  www.klgkancelaria.pl