Likwidacja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Jak wynika z opublikowanego raportu Centralnego Ośrodka Informacji Gospodarczej tylko do końca kwietnia 2023 roku likwidację spółek kapitałowych ogłosiło ponad 2100 spółek. Ta liczba stale wzrasta.

Właściciele firm podejmują decyzję o ich likwidacji z wielu powodów. Coraz częściej dochodzi do zadłużania spółek, nieudolnego zarządzania biznesem, co ma znaczący wpływ na liczne nieporozumienia, a nawet poważniejsze konflikty na szczeblu zarządczym.

Nawet, jeśli spółka została utworzona na bardzo dobrym koncepcie, w wyniku złego kierowania najczęściej upada.

Jak dokonać likwidacji spółki z o.o.? Dowiecie się Państwa z mojego wpisu na blogu klgkancelaria.pl

Proszę pamiętać, że czynności podejmowane w procesie likwidacji nie są przypadkowe i należy zachować odpowiednią kolejność.

Rozpoczęcie likwidacji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością:

– przyczyny zawarte w umowie spółki,

– podjęcie uchwały wspólników, stwierdzonej protokołem sporządzonym u notariusza – uchwała zapada większością 2/3 głosów,

– przygotowanie bilansu likwidacyjnego – na dzień otwarcia likwidacji,

– ogłoszenie likwidacji w Monitorze Gospodarczym

– zgłoszenie w sądzie gospodarczym KRS.

Aby spółkę wprowadzić w stan likwidacji należy:

– zakończyć bieżąca działalność spółki,

– spłacić wszystkie długi,

– zaniechać zawierania nowych umów – wyjątek stanowią te, które służą zakończeniu działalności,

–  spieniężyć majątek spółki,

– nie wypłacać wspólnikom ani zysków, ani podzielonego majątku spółki,

– wskazać likwidatorów – tę funkcję mogą pełnić członkowie zarządu.

Zgodnie z art. 279 ksh likwidatorzy powinni ogłosić rozwiązanie spółki i otwarcie likwidacji, wzywając wierzycieli do zgłoszenia ich wierzytelności w terminie trzech miesięcy od dnia tego ogłoszenia.

Jak zgłosić do sądu rejestrowego likwidację spółki z o.o.?

Po otwarciu likwidacji spółki, podmiot wchodzi w wyjątkowy stan działalności, który wcale nie powoduje utraty osobowości prawnej.

Likwidatorzy składają wniosek na formularzu KRS na formularzu KRS-X2 wraz z:

– bilansem likwidacyjnym na dzień zakończenia likwidacji;

– oświadczeniem likwidatorów, że likwidacja została ukończona;

– uchwałą o wyznaczeniu przechowawcy ksiąg i dokumentów rozwiązanej spółki (o ile taki dokument nie został złożony podczas zgłaszania otwarcia likwidacji spółki w KRS);

– oświadczeniem o braku toczących się postępowań sądowych, administracyjnych, komorniczych oraz o zaspokojeniu wszystkich wierzytelności;

– sprawozdaniem finansowym na dzień zakończenia likwidacji spółki (nie jest to sprawozdanie roczne);

– protokołem potwierdzający zatwierdzenie bilansu likwidacyjnego i sprawozdania finansowego na dzień zakończenia likwidacji;

– oświadczeniem likwidatorów o ogłoszeniu obu sprawozdań w siedzibie spółki.

Dodatkowo należy uiścić opłatę w wysokości 300,00 zł oraz 100,00 zł za ogłoszenie o wykreśleniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Sąd Rejestrowy po stwierdzeniu, że likwidacja została przeprowadzona w sposób prawidłowy, wykreśla spółkę z rejestru – spółka traci swój byt prawny.

Doświadczeni i zaufani radcy prawni KLG Kancelarii Prawnej zadbają o bezpieczeństwo podczas likwidacji Państwa spółek. Udzielimy niezbędnych porad prawnych i pomożemy w procesie zamknięcia biznesu. Zapraszamy do kontaktu: tel. 32 307 00 45, 503 529 831, mail: klg@klgkancelaria.pl .