Prawo karne – zmiany po 1 października 2023 roku

Zazwyczaj na moim blogu czytacie Państwo o spółkach kapitałowych. O tym jak prowadzić biznes, aby był bezpieczny i sprawnie prowadził swoje działania.

Dzisiejszy wpis poświęcam jednak nowym przepisom w kodeksie karnym, gdyż dotyczą one każdego z nas. Na co dzień dotykają nas niespodziewane zdarzenia losowe. Jesteśmy uczestnikami ruchu drogowego, zarówno jako kierujący swoimi pojazdami, jak i ich pasażerowie. Dowiadujemy się z mediów o popełnionych przestępstwach. Coraz częściej sprawcami są młodzi ludzie, a niejednokrotnie nieletnie dzieci.

Od kilkunastu dni obowiązują nowe regulacje prawne znacznie zaostrzające dotychczasowe przepisy kodeksu karnego. Jeżeli chcecie Państwo zapoznać się najważniejszymi z nich, zapraszam do lektury poniższego wpisu.

Co zmieniło się od 1 października 2023 r.?

Nowelizacja wprowadza m.in.:

– wyższe kary dla sprawców za najcięższe przestępstwa, szczególnie dla pijanych kierowców,

– wyższe grzywny,

– podwyższenie progu wykroczenia,

– nowe rodzaje przestępstw/wykroczeń,

– odpowiedzialność karną dla nieletnich,

– przepadek – utratę pojazdu nietrzeźwego kierowcy,

– likwidację kary 25 lat więzienia,

– bezwzględne dożywocie i zakaz warunkowego zwolnienia.

Pijani kierowcy

Rosnąca w szybkim tempie ilość kolizji i wypadków drogowych przyczyniła się do podwyższenia kar dla pijanych lub odurzonych narkotykami kierowców. Po 1 października br. za wypadek ze skutkiem śmiertelnym grozi nawet do 16 lat więzienia, a w przypadku spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu nawet 20 lat.

Kradzież i inne wykroczenia

Jedynie wykroczeniem, a nie przestępstwem będą wszelkiego rodzaju kradzieże, zniszczenia mienia czy paserstwo uczynione przez sprawców innym do wartości kwoty 800 zł. Poprzedni próg wykroczeń wynosił 500 zł

Nieletni

Nieletni sprawcy czynów zabronionych, którzy ukończyli 14 rok życia i są przed 15 urodzinami, będą mogli odpowiadać za przestępstwa na zasadach określonych w kodeksie karnym, jeżeli zajdzie przypuszczenie, że ich resocjalizacja nie przyniesie pozytywnych efektów, a tym samym nie będzie skuteczna.

Zakaz zwolnienia warunkowego

Skazani na dożywocie oraz skazani po wcześniejszym prawomocnym wyroku za przestępstwa przeciwko zdrowiu lub życiu ludzkiemu na co najmniej 20 lat, których postępowanie i okoliczności czynów wskazują, iż pozostawienie ich na wolności powoduje trwałe niebezpieczeństwo dla innych osób, będą pozbawieni możliwości warunkowego zwolnienia.

Najcięższe przestępstwa

Nowe przepisy zaostrzają znacznie odpowiedzialność karną wobec sprawców  poniższych przestępstw:

– gwałty na dzieciach, kobietach ciężarnych, z nagraniem czynu i posługiwaniem się bronią,

– rozboje,

– bójki, pobicia,

– spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu,

– kierowanie grupami terrorystycznymi.

Przepadek pojazdu

Już w 2024 r. Sąd będzie mógł orzec przepadek pojazdu – tzn. przejęcie własności przez Skarb Państwa, jeżeli sprawca wypadku w ruchu drogowym miał powyższej 1,5 promila alkoholu we krwi.

Wyjątek stanowić będzie prowadzenie pojazdu, kolokwialnie mówiąc  „po pijaku” w warunkach recydywy. Wówczas niezależnie od stopnia nietrzeźwości dojdzie do przepadku samochodu.

Nowe rodzaje przestępstw

Do przepisów w kodeksie karnym dodano nowe typy przestępstw:

– przygotowanie do zabójstwa,

– przyjęcie zlecenia zabójstwa,

– uchylanie się od wykonania naprawienia zadośćuczynienia lub szkody za doznana krzywdę.

Jak widać, wprowadzonych zmian jest naprawdę dużo, ale być może dzięki nim poprawi się nasze bezpieczeństwo w codziennym życiu w przyszłości.

KLG Kancelaria Prawna prowadzona przez radcę prawnego Katarzynę Lebiedowicz-Grzanka pomaga pokrzywdzonym przez sprawców wypadków i innych zdarzeń losowych i występuje jako pełnomocnik w sprawach karnych w sądach. Zapraszamy do konsultacji i porad prawnych telefonicznie: 32 307 00 45, 503 529 831 oraz poprzez email: klg@klgkancelaria.pl, biuro@klgkancelaria.pl