Aport do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Komenda: „aport” wydawana przez właściciela czworonoga kojarzy się każdemu z zabawą polegającą na przynoszeniu przez pupila rzucanej mu ulubionej zabawki.

Wyraz ten pochodzący od francuskiego czasownika „apporter” tłumaczy się m.in. jako wnosić, przynosić.

Mianem aportu w znaczeniu prawnym i ekonomicznym określany jest właśnie wkład niepieniężny, czyli rzeczowy przenoszony do spółki kapitałowej.

Każdy wkład niepieniężny, aby prawnie mógł stać się przedmiotem aportu, musi posiadać zdolność aportową, a więc musi być:

– możliwy do oszacowania, oznaczenia i wpisania po stronie aktywów,

– możliwy do zbycia/przeniesienia na inną osobę,

– możliwy do wejścia w skład masy upadłościowej lub likwidacyjnej.

Kodeks Spółek Handlowych reguluje, co może być objęte aportem. Najczęściej właściciele spółek podwyższają kapitał zakładowy, wnosząc wkłady niepieniężne w postaci:

– nieruchomości gruntowych, budynków czy lokali,

– akcji i papierów wartościowych,

– samochodów i maszyn,

– majątkowych praw autorskich, patentów czy znaków towarowych.

Aportem nie jest:

– świadczenie pracy lub usługi na rzecz spółki,

– prawo odkupu i pierwokupu,

– prawo użytkowania,

– weksel własny wspólnika.

Wartość aportu, w chwili wnoszenia go do spółki należy dokładnie oszacować według obowiązujących cen rynkowych, aby w przyszłości uniknąć niepotrzebnego tłumaczenia się przed organem podatkowym, czy był on zaniżony, czy zawyżony.

W zależności od tego, czy aport wnosimy do spółki przy jej zakładaniu, czy później – w trakcie jej działalności w związku z podwyższeniem kapitału, procedura wniesienia aportu wygląda inaczej.

Przedsiębiorcy muszą jednak pamiętać, że wnosząc aport do istniejącej już spółki w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego konieczne będzie dokonanie zmian w umowie spółki.

Zmiany te, w części dotyczącej wniesienia wkładu niepieniężnego przez wspólnika czy wysokości kapitału zakładowego  powinny zawierać:

– dane wspólnika wnoszącego aport,

– przedmiot aportu i jego wartość,

– liczbę objętych w zamian za aport udziałów.

Wszystkie te zmiany zgłaszane są elektronicznie przez wspólników lub ich pełnomocników do właściwego sądu rejestrowego. Zgłoszenie wymaga uiszczenia opłat sądowych i przedłożenia w sądzie oryginałów wszystkich złożonych poprzez system e-KRS dokumentów.

KLG Kancelaria Prawna Katarzyna Lebiedowicz-Grzanka od wielu lat pomaga wspólnikom przy zakładaniu spółek i podwyższaniu kapitału zakładowego, prowadzi szkolenia dla kadry managerskiej i pracowników, służy pomocą prawną i merytoryczną podczas działań firmy, doradza jak prowadzić biznes aby był bezpieczny i skutecznie zabezpiecza jego działalnia.

Jeżeli potrzebujecie Państwo stałej obsługi prawnej swojej firmy polecamy naszą KLG Kancelarię Prawną.

 Zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod numerem tel. 32 307 00 45,  obsługa prawna również w języku angielskim503 529 831, mail: biuro@klgkancelaria.pl, klg@klgkancelaria.pl,  www.klgkancelaria.pl