PROCESY INWESTYCYJNE CZĘŚĆ III- UMOWA PRZEDWSTĘPNA KUPNA DOMU

W kolejnej odsłonie cyklu „Procesy inwestycyjne” wyjaśnię, dlaczego warto zabezpieczyć siebie i swoje interesy, podpisując umowę przedwstępną przed zakupem domu.

Dlaczego tak ważna jest umowa przedwstępna?

Nie zawsze możliwe jest podpisanie od razu umowy właściwej ze względu na różnego rodzaju przeszkody. Mogą mieć one na przykład charakter natury prawnej (jedna ze stron nie posiada jeszcze prawa własności do danej nieruchomości) bądź też ekonomicznej (druga ze stron nie posiada obecnie wystarczających środków finansowych na zakup nieruchomości).

Wyobraźmy sobie, że w końcu znaleźliśmy dom, który spełnia nasze oczekiwania i chcemy go sobie w jakiś sposób „zarezerwować”, gdyż nie dysponujemy wystarczającymi oszczędnościami na zakup za gotówkę. Gwarancją rezerwacji tej nieruchomości dla nas jest umowa przedwstępna. Chroni ona interesy zarówno kupującego, jak i sprzedającego, szczególnie jeśli zostaje spisana w formie aktu notarialnego i wpłacony został zadatek lub zaliczka oraz zobowiązuje zainteresowane strony do tego, by dążyły one do podpisania w przyszłości umowy przyrzeczonej.  

Różnica pomiędzy zadatkiem a zaliczką

Te dwa pojęcia są nieustannie mylone, a ich zła interpretacja może nas sporo kosztować jeżeli nie dojdzie do podpisania finalnej umowy kupna nieruchomości.

Zaliczka bowiem podlega zwrotowi. Zadatku jednak nie odzyskamy, gdy na przykład nie otrzymamy kredytu i będziemy musieli odstąpić od umowy przedwstępnej. Na rynku panuje powszechna reguła, że kwota zadatku nie przekracza 20% wartości nieruchomości. Oczywiście im jest niższa, tym lepiej dla kupującego, na wypadek gdyby np. nie uzyskał kredytu. A z drugiej strony im wyższy, tym więcej będzie musiał zapłacić sprzedający, odstępując od umowy.

Forma prawna i najważniejsze elementy umowy przedwstępnej

Żadne przepisy nie regulują formy umowy. Możemy zawrzeć ją w obecności notariusza w postaci aktu notarialnego, ale również wystarczy, że będzie ona inną formę np. pisemną. Najważniejsze, aby została podpisana przez obie strony: Kupującego i Sprzedającego.

Istotnymi elementami, poza dokładnym opisem przedmiotu nieruchomości, o których nie można zapomnieć sporządzając umowę przedwstępną są:

– data i miejsce zawarcia umowy,

– dane stron,

– cena,

– kwota zadatku lub zaliczki,

– termin zawarcia umowy przyrzeczonej,

– istotne kwestie, które później pojawią się w umowie przyrzeczonej,

– warunki dodatkowe,

– podpisy stron.

Prawo odstąpienia od umowy

Ponieważ podpisując umowę przedwstępną, nigdy nie mamy całkowitej pewności, że sfinalizujemy transakcję, warto zabezpieczyć się na tę ewentualność, dodając do umowy odpowiednią klauzulę, na mocy której bez konsekwencji prawnych i finansowych będziemy mogli od niej odstąpić.

Termin umowy końcowej – przyrzeczonej

Umowa przyrzeczona zawierana jest przez strony u notariusza i stanowi znaczący element kupna nieruchomości, jako następstwo zawartej wcześniej umowy przedwstępnej. Jeżeli nie określimy dokładnego terminu podpisania umowy przyrzeczonej uznać należy, że będzie ona miała miejsce niezwłocznie po spełnieniu wymagań umowy.

KLG Kancelaria Prawna pomaga przy przygotowywaniu i negocjowaniu umów przedwstępnych, wezwaniach do wykonania umowy przyrzeczonej, wezwaniach do zapłaty odszkodowania, sądowym egzekwowaniu zawarcia różnego rodzaju umów.

Napisz jeśli masz problemy z umową przedwstępną: biuro@klgkancelaria.pl, lub zadzwoń: 32 307 00 45, 503 529 831.