PROCESY INWESTYCYJNE CZĘŚĆ II – ZAKUP GRUNTU

Decyzje o zakupie nieruchomości gruntowych należy podejmować z niebywałą rozwagą. Wiadomo, że zakup ziemi jest jedną z bardziej opłacalnych form lokaty kapitału, jednak zanim zdecydujesz się na zakup gruntu, przeczytaj mój artykuł, aby nie wpaść w sieć pułapek i niebezpieczeństw związanych z taką inwestycją.

Rodzaje gruntów

Jako inwestor musisz wiedzieć przede wszystkim z jakim rodzajem gruntu masz do czynienia. Formalną klasyfikację działki łatwo zweryfikować w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego. Oto kilka rodzajów działek gruntowych:

 1. działki budowlane – przeznaczone na cele budowlane,
 2. działki inwestycyjne – przeznaczone na cele inwestycyjno-przemysłowe,
 3. działki rekreacyjne – przeznaczone do wypoczynku,
 4. działki siedliskowe – obejmujące budynki mieszkalne, gospodarcze, ogród itp.
 5. działki rolne – grunty wykorzystywane do produkcji rolniczej, ogrodniczej czy rybnej,
 6. działki leśne – mogą na nich stanąć jedynie obiekty związane z gospodarowaniem lasem np. leśniczówka.

Planując budowę domu najlepiej nabyć od razu działkę budowlaną, bo choć działki rolne czy leśne są tańsze, aby je przekształcić w grunty nadające się do zabudowy będziemy musieli włożyć wiele wysiłku i czasu. Zakup każdego z rodzaju gruntów niesie konieczność spełnienia dodatkowych wymogów prawnych.

Zbadaj podstawowe informacje na temat gruntu przed jego zakupem

Jako inwestor musisz dokładnie zbadać dokumentację, obejrzeć teren, a nawet poznać historię działki. Sprawdź przede wszystkim:

 • dostępność mediów,
 • kształt, topografię i orientację działki,
 • zadrzewienie,
 • wypis i wyrys z planu zagospodarowania,
 • zapisy w Księdze Wieczystej,
 • dojazd i dostępność do drogi publicznej,
 • bliskie sąsiedztwo.

Pamiętaj, że:

1. Każda działka budowlana, na której chcesz postawić budynek powinna mieć zapewnioną możliwość przyłączenia do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, ciepłowniczej  i elektroenergetycznej bądź możliwość korzystania z indywidualnych źródeł energii elektrycznej i ciepła. Aby uzyskać pozwolenie na budowę, umowy o przyłącza są niezbędne!

2. Najlepiej wybrać działkę, która nie jest obciążona służebnościami, ani innymi ograniczeniami.  Nie można bowiem przenieść więcej niż jest w posiadaniu przez obecnego właściciela.

3.  Działka budowlana musi mieć dostęp do drogi publicznej, a jeżeli go nie posiada, to najprawdopodobniej nie uzyskasz pozwolenia na budowę. Sprawdź to przed podpisaniem aktu notarialnego.

4. Mając numer Księgi Wieczystej nieruchomości, możesz łatwo sprawdzić aktualne dane właściciela, powierzchnię, obciążenie działki, umowy z osobami użytkującymi tę nieruchomość i ewentualne zapisy dotyczące służebności drogi dojazdowej.

5. W wydziale architektury urzędu miasta lub gminy uzyskasz wypis i wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego. W przypadku jego braku sprawdź czy w sąsiedztwie są jakieś inne zabudowania, bo jeśli ich nie ma możesz mieć poważne problemy z uzyskaniem pozwolenia na budowę.

6. W przypadku nabycia nieruchomości przez osoby prawne – przepisy prawa lub umowy mogą przewidywać ograniczenia lub nakładać dodatkowe obowiązki, których spełnienie będzie konieczne dla ważności transakcji. Tak np. w przypadku nabycia przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością konieczna będzie zgoda spółki na nabycie oznaczonej nieruchomości wyrażona przez zgromadzenie wspólników w trybie art. 228 ksh , o ile umowa spółki nie stanowi inaczej.

7. Przeniesienie własności nieruchomości wymaga formy aktu notarialnego. Bez tej formy – umowa sprzedaży jest nieważna. Od tej zasady prawo nie przewiduje wyjątków.  Samo podpisanie umowy powinno nastąpić zgodnie z zasadami reprezentacji wynikającymi z umowy spółki.

Warto przeprowadzić ocenę nieruchomości, aby uzyskać pewność co do stanu prawnego nieruchomości. Nieruchomość może być przedmiotem zabezpieczenia – warto wówczas uzyskać promesę banku wykreślenia hipoteki.

Działania, których celem jest zbadanie stanu prawnego nieruchomości pozwoli ograniczyć ryzyko ewentualnych problemów w przyszłości.

Zaufaj naszemu doświadczeniu w procesach inwestycyjnych! Zaufaj KLG Kancelarii Prawnej.

Zadzwoń 32 307 00 45, 503 529 831 lub napisz:biuro@klgkancelaria.pl, klg@klgkancelaria.pl. Zadbamy o bezpieczeństwo każdej inwestycji.