Spółka z o.o. NON PROFIT

Dla osób kreatywnych, pragnących robić coś dobrego, ale niekoniecznie chcących zakładać stowarzyszenia czy powoływać do życia fundacje, doskonałym rozwiązaniem jest spółka z o.o. non profit.

Działalność w spółce non profit pozwala wspomagać ludzi wykluczonych ze społeczeństwa np. osoby niepełnosprawne oraz wspierać wszelkiego rodzaju działalność kulturalną, społeczną, naukową lub sportową.

Czym jest spółka non profit?

Określenie „non profit” może sugerować, że nie uwzględnia się kwestii finansowych. Spółka non profit stara się jednak w pewnym stopniu osiągnąć równowagę pomiędzy dochodowością, a działalnością prospołeczną.

Non profit – to spółka prawa handlowego, którą tworzą wspólnicy nie w celu gospodarczym, ale po to, aby realizować zamierzenia społeczne. Spółka non profit nieprowadząca działalności gospodarczej może bez żadnych dodatkowych ograniczeń stać się organizacją pożytku publicznego (OPP), której status otwiera drogę do źródeł finansowania, o jakich inne spółki tylko mogą pomarzyć. Na rzecz spółki non profit podatnicy mogą przekazywać 1% podatek, a właściciele takiej spółki zwolnieni są z płacenia podatku CIT, podatku od nieruchomości, opłat skarbowych czy sądowych. Spółka non profit może prowadzić zwykłą uproszczoną ewidencję księgową. To doskonałe rozwiązanie dla pomysłowych i twórczych ludzi angażujących się charytatywnie.

Jak zarejestrować spółkę non profit?

W rozumieniu polskich przepisów spółka non profit nie będzie przedsiębiorcą, a mimo to zostanie zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS), a nie w rejestrze stowarzyszeń czy innych organizacji społecznych.

Dopasowanie opisu przedmiotu działalności podczas składania wniosku o wpis do KRS, może okazać się nieco utrudnione. Cele spółki non profit nie są celami gospodarczymi, a PKD dostosowane jest głównie do działalności gospodarczej.

Oprócz wpisu do KRS, spółka non profit musi posiadać numer NIP i REGON.

Władze w spółce non profit

Organami w spółce non profit, podobnie jak w spółkach kapitałowych jest zarząd oraz rada nadzorcza, a ich zasady działania nie różnią się niczym od tych, obowiązujących w spółkach prowadzących działalność gospodarczą.

Minusy spółki non profit

Prowadzenie działalności w spółce non profit oznacza konieczność poruszania się zarówno w realiach biznesu  jak i organizacji pozarządowych – stowarzyszeń i fundacji. Ponieważ spółki non profit nie są jeszcze popularne, mogą budzić nieufność, szczególnie jeżeli chodzi o sektor prywatny.

Utrudnieniem jest kapitał wynoszący minimum 5.000 zł. Wspólnicy spółki non profit ponoszą odpowiedzialność i uczestniczą w pokrywaniu strat do wysokości wniesionych udziałów, a zysk jest obłożony podatkiem dochodowym dla osób prawnych. Na zwolnienie z  podatku mogą liczyć jedynie spółki posiadające status OPP lub kiedy jedynym wspólnikiem spółki jest stowarzyszenie, a jego cele statutowe są tożsame z tymi, jakie uprawniają do zwolnienia z CIT.

KLG Kancelaria Prawna doradza przedsiębiorcom, fundacjom i stowarzyszeniom jak prowadzić działalność i zabezpieczać interesy organizacji.

Chętnie podejmiemy się przygotowania dokumentów dla spółki non profit. Zapraszamy do kontaktu tel. 32 307 00 45, 503 529 831, mail: biuro@klgkancelaria.pl, klg@klgkancelaria.pl lub za pośrednictwem formularza na stronie internetowej Kancelarii:  www.klgkancelaria.pl