Konsument i jego prawa

Każdego dnia nabywamy produkty żywnościowe, kosmetyki, artykuły agd, zużywamy  wodę i prąd, tankujemy auta lub korzystamy ze środków komunikacji miejskiej.  Jako konsumenci różnego rodzaju usług i produktów, musimy być świadomi przysługujących nam przywilejów i praw – prawa do informacji o zakupionym towarze, prawa do uczciwej umowy i praktyk rynkowych, prawa do prywatności, czy prawa wyboru.

Prawo konsumenta, to ochrona nas – kupujących.

Jak rozróżnić konsumenta od klienta?

Każda osoba fizyczna, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością zawodową, nazywana jest konsumentem. Nie będzie nim zatem żaden podmiot, który osobą fizyczną nie jest. Konsument rozumiany jest często jako nabywca towaru lub usługi dla osobistej satysfakcji i na własny użytek, a nie w celu dalszej odsprzedaży i generowania przychodów.

Przytoczę kilka przykładów konsumentów:

– babcia, która kupiła wnukowi książkę – babcia jest klientem, wnuk konsumentem,

– kobieta, która płaci kosmetyczce za manicure – kobieta jest konsumentem.

Jak wynika z powyższych przykładów, często konsumentem nie jest osoba, która faktycznie nabyła dany produkt. Kolokwialnie mówiąc – klient to ten, który kupuje, a konsument to ten, który korzysta z towaru czy usługi.

Jakie prawa dla konsumenta? Podstawowe prawa konsumenta

W trakcie zakupu towaru czy usługi, jak i później każdemu konsumentowi przysługuje m.in. prawo do:

– wyboru dostawcy, usługi i towaru,

– bezpiecznego korzystania z nabytego towaru,

– informacji o ewentualnych zagrożeniach,

– odstąpienia od umowy i zwrotu nabytego produktu,

– złożenia reklamacji wadliwego towaru na podstawie rękojmi lub gwarancji,

– zapewnienia przez sprzedawcę aktualizacji oprogramowania do nowszej i bezpieczniejszej wersji zakupionych urządzeń zawierających treści cyfrowe.

Prawa te są regulowane przez samo prawo, a egzekwowane przez organy ochrony konsumentów.

Rękojmia i gwarancja po nowelizacji dyrektywy towarowej

Zmiany, które obowiązują od stycznia 2023r., wynikające z dyrektywy towarowej i cyfrowej przenoszą przepisy rękojmi konsumenckiej z kodeksu cywilnego do ustawy o prawach konsumenta. Rękojmia staje się więc odrębną i szczegółowo uregulowaną instytucją prawną. Zgodnie z ustawą, sprzedawca towaru lub usługi odpowiadać będzie za brak zgodności z umową, który to brak istniejący w chwili dostawy ujawni się w okresie dwóch lat od chwili dostawy. Obecnie, podobnie jak ma to miejsce w odniesieniu do rękojmi za wady fizyczne.

Tak na marginesie – w mojej ocenie, aby sprzedawca mógł się skutecznie obronić przed roszczeniami konsumenta, będzie musiał być w stanie wykazać, przez cały ten okres dwóch lat, że niezgodność z umową pojawiła się po dostawie.   

Zmiany dotyczą także gwarancji, wynikającej nadal z przepisów kodeksu cywilnego,  dla której będzie brak możliwości stosowania przez producentów warunków gwarancyjnych, mniej korzystnych od tych dotyczących rękojmi konsumenckiej.

Nowe przepisy zabraniają sprzedawcy np. sklepu z komputerami,  kierować konsumenta z reklamacją bezpośrednio do producenta. Zgodnie z nowelizacją, sprzedawca w specjalnym oświadczeniu gwarancyjnym przy sprzedaży produktu musi zawrzeć wyraźne stwierdzenie, że w przypadku braku zgodności rzeczy sprzedanej z umową, kupującemu z mocy prawa przysługują środki ochrony prawnej ze strony i na koszt sprzedawcy, oraz że gwarancja nie ma wpływu na te środki ochrony prawnej.

Jeżeli nie wiesz jak złożyć reklamację?, jak skorzystać z rękojmi konsumenckiej? i jak domagać się swoich praw? skorzystaj z naszej pomocy prawnej w tym zakresie.

Radcy prawni KLG Kancelarii Prawnej w Gliwicach udzielą porady po wcześniejszym kontakcie pod numerem tel. 32 307 00 45, 503 529 831 lub po przesłaniu zapytania na adres mailowy: biuro@klgkancelaria.pl, klg@klgkancelaria.pl