UMOWA GWARANCJĄ BEZPIECZEŃSTWA BIZNESU

BEZPIECZNE UMOWY W BIZNESIE to projekt realizowy przez moją Kancelarię od kilku lat. Współpracując z firmami i prywatnymi przedsiębiorcami działającymi w różnych branżach na terenie Śląska, a także w innych rejonach kraju zaopiniowałam setki umów.

Doświadczenia te pozwoliły mi to na wyciągnięcie jednego istotnego wniosku – dobrze sporządzona umowa jest gwarancją bezpieczeństwa biznesu.

Stworzony z myślą o przedsiębiorcach projekt powstał po to, aby przekazać właścicielom firm wiedzę dotyczącą przygotowywania i podpisania umowy, która zapewnia im efektywną współpracę z kontrahentami i zminimalizuje ryzyko.

Zachęcam do lektury na: https://klgkancelaria.pl/bezpieczne-umowy-w-biznesie/

Więcej korzyści płynie z podpisania umowy, aniżeli przysłowiowe „dogadamy się”. Nie wiadomo kiedy?, jak? i gdzie? I ile będzie nas to kosztowało.

Umowa daje nam gwarancję:

– praw i obowiązków,

– dotrzymania terminów,

– wiarygodności w biznesie,

– skuteczności w realizacji przedmiotu umowy,

– uniknięcia nieporozumień i sporów sądowych,

– asertywności finansowej,

– prawidłowgo przebiegu transakcji.

Jakie korzyści wynikają z zawierania umów w obrocie gospodarczym.

Umowa ma ogromne znaczenie stanowiąc fundament stabilności biznesu.

Właściwie określony zakres współpracy partnerów, dostawców i wykonawców w umowie pozwala na trwałość biznesu.

Konstruując umowy najważniejszymi elementami są:

– określenie płatności i jej warunków – za co tak naprawdę należy się wynagrodzenie, co będzie dodatkowo płatne, jak strony będą się rozliczać,

– zapewnienie kontroli i bezpieczeństwa na każdym etapie – gdzie i kiedy dostawa, co w przypadku, gdy nie będzie zrealizowana w określonym w umowie czasie,

– zapewnienie wiarygodności – umowa ma potwierdzać naszą wiarygodność, nasze negocjacje i ustalenia, a tak naprawdę czy jesteśmy w stanie podpisać się pod tym, co obiecujemy,

– skuteczność realizacji przedmiotu umowy – określenie sankcji i kar za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, za dostawę po terminie, za zapłatę nowej firmie, która wykona do końca zlecenie,

– określenie praw i obowiązków kontrahentów, pozwalających na uniknięcie nieporozumień kończących się sporem sądowym,

– zapisy o polubownym zakończeniu sporu poprzez negocjacje, rozmowy dotyczące tego, czego spór dotyczy i kto ma rację oraz mediacje.

Pamiętajmy, że przed podpisaniem umowy musimy ją dokładnie przeanalizować, zwrócić uwagę na podstawowe elementy i rozbudować o dodatkowe, brakujące zapisy.

KLG Kancelaria prawna realizując projekt Bezpieczne Umowy w Biznesie oferuje Państwu:

  • indywidualne doradztwo i konsultację umów w siedzibie Klienta oraz w naszej Kancelarii

(ustalenie rozwiązań dotychczas stosowanych w firmie, ich ocena pod kątem zgodności z prawem i poprawności sformułowań, doradztwo z zakresu konkretnych typów umów, uwzględniające specyfikę biznesu)

  • indywidualne przygotowywanie umów dla Klienta

(ustalenie rozwiązań dotychczas stosowanych w firmie, ich ocena pod kątem zgodności z prawem i poprawności sformułowań, przygotowanie i wdrożenie umów, uwzględniających typ umowy, specyfikę biznesu, doradztwo dla klienta z tego zakresu)

Zapraszamy do współpracy www.klgkancelaria.pl