FUNDACJA RODZINNA CZĘŚĆ I. STATUT – BAZOWY DOKUMENT FUNDACJI RODZINNEJ

Minęło zaledwie kilka miesięcy od obowiązywania Ustawy o fundacjach rodzinnych, a już zarejestrowano ich w Polsce ponad osiemset.

O najważniejszych założeniach ustawy pisałam we wrześniu na moim blogu https://klgkancelaria.pl/firmy-rodzinne-moga-juz-zakladac-fundacje-rodzinne/

Dzisiejszy wpis jest pierwszą wskazówką dla właścicieli firm, jak z sukcesem przejść przez cały proces tworzenia fundacji rodzinnej (FR).

Zaczynamy od STATUTU!

Ponieważ wizja założyciela fundacji rodzinnej czyli fundatora może różnić się od tej, jaką mają pozostali członkowie rodziny, podpowiem, że warto wspólnie zastanowić się nad modelem jej działania. Pamiętajmy, że z upływem lat do fundacji dochodzić będą kolejne pokolenia, dlatego statut powinien być na tyle „plastyczny”, aby następcy w przyszłości mogli kierować fundacją zgodnie z własnymi wartościami i potrzebami, w przeciwnym razie z pewnością znajdą sposób na rozwiązanie rodzinnego dziedzictwa.

Ustawa o fundacji rodzinnej podpowiada jedynie podstawowe założenia do przygotowania treści statutu, cała reszta leży w gestii fundatora.

Ponieważ statut stanowi fundament fundacji, szczerze odradzam posługiwanie się „gotowcami” z internetu lub statutami innych organizacji podczas opracowywania jego treści. Tworzenie statutu wymaga czasu oraz zaangażowania wszystkich członków rodziny. Niewątpliwie należy przeanalizować potrzeby i wartości, jakimi fundacja będzie kierować się teraz oraz w perspektywie 20 czy 30 lat. 

Preambuła statutu winna zawierać wspólnie określoną przez rodzinę misję fundacji.

W statucie obowiązko muszą znaleźć się:

– nazwa, siedziba i główne cele fundacji;

– czas trwania;

– skład organów fundacji;

– zasady powoływania członków fundacji, ich uprawnienia i obowiązki;

– wartość funduszu założycielskiego oraz zasady przeznaczenia mienia fundacji rodzinnej po jej rozwiązaniu;

– co najmniej jednego beneficjenta uprawnionego do uczestnictwa w zgromadzeniu;

– zasady zmiany treści statutu.

Jeżeli chcą mieć Państwo pewność, że statut fundacji opracowany jest w sposób prawidłowy, odzwierciedla Państwa intencje i spersonalizowany jest tylko i wyłącznie dla Państwa zapraszamy do naszej Kancelarii. Nasi radcy prawni przeanalizują potrzeby i cele fundacji, pomogą w przygotowaniu treści obowiązkowych dokumentów i będą Państwa reprezentować przy rejestracji fundacji rodzinnej.

W następnym wpisie, ciąg dalszy o fundacjach rodzinnych.

www.klgkancelaria.pl  tel. 32 307 00 45, 503 529 831, mail: klg@klgkancelaria.pl