ZASTRZEŻENIE LOGO I ZNAKU TOWAROWEGO – najlepszą ochroną twojej marki

Logo, tzw. logotyp to oznaczenie (znak towarowy), którym przedsiębiorstwo posługuje się na co dzień w swoich działaniach biznesowych. Na logo składają się m.in.: ustalona kolorystyka, elementy graficzne, ramki, rysunki, kropki i oczywiście nazwa biznesu. Logo należy chronić przez odpowiednie zabezpieczenie tego znaku. Jeśli tę powinność zaniedbamy, nasz biznes może wpaść w poważne tarapaty.

Jakie korzyści daje spółce zastrzeżenie logo?

Poprzez zastrzeżenie logo jako znaku towarowego firma chroni swój biznes przed wykorzystaniem w sposób nieuczciwy przez konkurencję np. zastosowanie podobnej grafiki czy nazwy, wzmacnia swoją pozycję na rynku i w sposób nieograniczony dysponuje prawem do korzystania z własnej marki i używania jej na rynku.  

Gdzie zastrzec logo?

W zależności od siedziby działalności firmy, dokonamy tego w Urzędzie Patentowym RP, w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej oraz w Światowej Organizacji Własności Intelektualnej.

Jak zastrzec logo?

Podstawą jest wniosek, a wcześniej przygotowanie wymaganej dokumentacji oraz wypełnienie formularza (online lub w formie pisemnej). Po badaniu i wnikliwej analizie sprawdzanego znaku, urząd wydaje decyzję o wpisie do odpowiedniego rejestru i wydanie świadectwa ochronnego, jednak wpisu dokonuje dopiero po uiszczeniu opłaty przez przedsiębiorcę.

Znaczek ® i TM przy logo

Z charakterystyczną literką R w kółku (®) spotkał się na pewno każdy z was, ale czy wiecie Państwo co ten symbol oznacza? Błędnie utożsamiany jest z oryginalnością produktu, gdyż używają go największe znane marki. Znaczkiem tym posługiwać się mogą firmy, które zarejestrowały swój znak towarowy. (®) przy logo to najskuteczniejsza prawna ochrona twojego biznesu. Przy logo bardzo często zamiast symbolu (®), natkniemy się na symbol TM – od słowa „trademark”. Firmy, które mają znak towarowy niezarejestrowany nie mogą używać (®), ale znak TM już tak.

A jeśli nie posiadasz znaku towarowego?

Brak wyłączności na znak towarowy stanowi zagrożenie dla spółki i może wiązać się z ryzykiem:

– wykorzystania logotypu lub nazwy przez konkurencję,

– powstawania podróbek produktów,

– obniżenia reputacji i wiarygodności,

Uważaj na oszustów!

W ostatnim czasie do naszej Kancelarii docierają sygnały od klientów, którym pomagamy rejestrować znaki towarowe o próbach podszywania się pod Urząd Patentowy. Fałszywe listy o rejestracji znaku stanowiące wierną kopię decyzji UP trafiają do spółek i wzywają do dokonania opłaty z tego tytułu. Treść rzekomych decyzji wygląda tak prawdziwie, że nabierają się na to oszustwo nawet najczujniejsi przedsiębiorcy. Aby wywołać presję na adresatach, przestępcy stosują w swoich fałszywych dokumentach krótki, bo tylko 7 dniowy termin zapłaty.

Sugeruję zapoznać się z informacjami na stronie:

https://www.rzecznikpatentowy.org.pl/uwaga-na-oszustow-kolejne-falszywe-decyzje-up-rp-w-obrocie/ .

KLG Kancelaria Prawna od wielu lat dba o bezpieczeństwo biznesu swoich klientów. Nowym przedsiębiorcom oferujemy: sprawdzanie dostępności znaku towarowego, przygotowywanie formularzy, zgłaszanie znaku do Urzędu Patentowego i wnoszenie sprzeciwów od wydanych decyzji. Zaufaj naszemu doświadczeniu. Zarejestruj znak towarowy swojej firmy z Nami! www.klgkancelaria.pl, tel. 32 307 00 45, 503 529 831, e-mail: klg@klgkancelaria.pl