Zawarcie umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przez Internet czy tradycyjnie u notariusza?

W dzisiejszym artykule postaram się sensownie i rzeczowo porównać ze sobą dwa sposoby na rozpoczęcie działalności gospodarczej w formie spółki z o.o. Przypomnę, że spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest spółką kapitałową podlegającą regulacjom Kodeksu spółek handlowych, w której wspólnicy nie ponoszą odpowiedzialności za zobowiązania spółki i wnoszą wkład własny co najmniej  5.000 złotych.

Spółka z o.o. powstaje z chwilą zawarcia umowy pomiędzy wspólnikami.

Na chwilę obecną umowę spółki z o.o. możemy zarejestrować przez Internet z portalu S24 lub tak jak było to do tej pory, tradycyjnie u notariusza sporządzając umowę w formie aktu notarialnego. Zarówno postać elektroniczna, jak i papierowa mają swoje dobre i złe strony, o których przeczytacie Państwo poniżej.

I. Zawarcie umowy spółki z o.o. przez Internet

Polskie prawo dopuszcza założenie spółki bez udziału notariusza, po wypełnieniu i przesłaniu wniosku droga internetową z wykorzystaniem portalu S24. Przystępując do rejestracji e-spółki w pierwszej kolejności musimy założyć konto użytkownika i stworzyć profil swojego przedsiębiorstwa na stronie: https://ekrs.ms.gov.pl/s24/. Konto w portalu S24 musi mieć każdy ze wspólników, czy członków zarządu, który będzie podpisywał wniosek o rejestrację.

Sporym udogodnieniem dla przyszłych przedsiębiorców jest możliwość przesyłania wszystkich ważnych informacji w procesie zakładania spółki na indywidualne konto w portalu oraz wysyłania powiadomienia, iż w portalu czeka nowa korespondencja.

Wniosek o rozpoczęcie działalności w formie spółki z o.o. należy rozpocząć od wybrania nazwy spółki, która nie może naruszać praw innych podmiotów, aby sąd nie odmówił nam rejestracji. Po zatwierdzeniu nazwy firmy, system podpowie nam kolejne działania.

Procedura rejestracji jest szybka i prosta. Przewiduje kilka kroków, które kończą się złożeniem podpisów przez wspólników.

Rejestracja przez Internet oparta jest na systemie komputerowym, dlatego wzorce umowy są bardzo uproszczone i nie pozwalają na zmiany treści umowy.

Rejestrując spółkę musimy podać m.in.:

– listę wspólników,

– przedmiot działalności rejestrowanej spółki,

– wyznaczenie ilości udziałów, jaką otrzyma wspólnik,

– możliwość wyboru zbycia udziałów przez wspólnika (minimalna wartość udziału to 50 zł),

– określenie sposobu reprezentacji spółki i jej organy. 

Wszystkie e-dokumenty użytkownik S24 może podpisać za pomocą podpisu elektronicznego oraz tzw. profilem zaufanym. 

Po podpisaniu wszystkich dokumentów, system s24 przeniesie użytkownika do systemu płatności on line.

Niektóre zalety rejestracji spółki przez Internet:

– niski koszt rejestracji;

– sprawne i proste zarejestrowanie spółki w systemie;

– powiązanie systemów sądowych i administracyjnych;

– możliwość rejestracji spółki zawsze i wszędzie.

Niektóre wady rejestracji spółki przez Internet:

– konieczność posiadania podpisu elektronicznego;

– brak możliwości modyfikacji wzorca umowy;

– wkład jedynie w formie gotówkowej.

II. Zawarcie umowy spółki z o.o. u notariusza

Umowa spółki z o.o. może mieć formę aktu notarialnego, sporządzonego w obecności notariusza.

Niewątpliwie, ta forma jest droższa, jednak pozwala na zastosowanie korzystnych rozwiązań w umowie spółki, które z pewnością zapobiegną w przyszłości dodatkowym problemom w działalności przedsiębiorstwa.

Zakładając spółkę u notariusza, musimy zapłacić:

– taksę notarialną wg cen ustalonych,

– podatek od czynności cywilno prawnych (PCC),

– koszty ewentualnych wypisów.

– wyższą (o 250 zł. niż przy zakładaniu spółki przez Internet) kwotę podczas rejestracji spółki w KRS.

Należy pamiętać, że na przestrzeni czasu mogą pojawić się zmiany w umowie, które zawsze wymagają formy aktu notarialnego oraz zgłoszenia w rejestrze sądowym.

Kapitał zakładowy, może być wniesiony zarówno w postaci wkładu pieniężnego jak i aportu, a informacja o rodzaju i wysokości wpłaty musi zostać zawarta w akcie notarialnym. Kapitał zakładowy powinien być wniesiony przed zarejestrowaniem spółki w KRS.

Właściciele nowo powstałej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, po zawarciu umowy spółki u notariusza, mają pół roku na zarejestrowanie jej w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Do chwili zgłoszenia w KRS-ie, spółka istnieje tylko w organizacji, czyli jest tzw. ułomną osobą prawną. Posiada pełną zdolność do czynności prawnych tj. do zaciągania zobowiązań, do nabywania nieruchomości, środki trwałe, zawierać umowy z kontrahentami i pracownikami oraz wystawiać faktury VAT.

Na tym nie koniec formalności. Aby nowo powstała spółka mogła prawnie działać musimy ją wpisać do Krajowego Rejestru Sądowego – o czym w następnym artykule. 

Zaufaj naszemu doświadczeniu w procesach zakładania własnego biznesu. Nie marnuj cennego czasu na wypełnianie wniosków i załączników. Zrobimy to za Ciebie! Zaufaj KLG Kancelarii Prawnej.

Zadzwoń 32 307 00 45, 503 529 831 lub napisz:biuro@klgkancelaria.pl, klg@klgkancelaria.pl.