Znak towarowy? budowanie renomy własnej firmy

Kto z nas nie pił Coca-Coli czy nie jadł lodów z Zielonej Budki? Znane marki latami budowały swoją renomę i pozycję na rynku. Co zrobiły, aby zyskać taką rozpoznawalność? Przede wszystkim zarejestrowały swój znak towarowy!

Czym jest znak towarowy?

Znak towarowy to wizytówka przedsiębiorcy.
Znakiem towarowym, według ustawy Prawo własności przemysłowej, może być każde oznaczenie, które można przedstawić w sposób graficzny, jeżeli oznaczenie takie nadaje się do odróżnienia towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa. W szczególności znakiem towarowym może być wyraz, rysunek, ornament, kompozycja kolorystyczna, forma przestrzenna, w tym forma towaru lub opakowania, a także melodia lub inny sygnał dźwiękowy.  Znak towarowy jest prawnie chronioną częścią firmy, skutecznie odróżniającą ją od produktów lub usług konkurencyjnych, posiadającą niepowtarzalny element.
Znak towarowy jest symbolem osiągnięć, historii oraz tradycji firmy. Na początku 2013 r. głośno zrobiło się o znaku towarowym Pogoń należącym do Stowarzyszenia MKS Pogoń, z którego korzystał również klub piłkarski Pogoń Szczecin S.A. Kibice Pogoni Szczecin broniąc swojej tożsamości, podkreślali: znak towarowy Pogoń to nie tylko rzecz, ale prawie 65 lat tradycji, której będziemy bronić.?. Jak widać, znak towarowy może wywoływać sporo emocji oraz niepotrzebnych sporów. Ostatecznie to Pogoń Szczecin S.A. wylicytowała herb i nazwę Pogoń za niebagatelną kwotę 160 tysięcy złotych.

Dlaczego warto zarejestrować znak towarowy?

Po pierwsze i najważniejsze, znak towarowy jest wizytówką przedsiębiorcy.
Która z kobiet nie używa kosmetyków INGLOT, marki Wojciecha Inglota obecnej w 70 krajach, na 6 kontynentach czy nie zna dr Ireny Eris?
Dzięki rejestracji znaku towarowego marka staje się rozpoznawalna, przez co zwiększa swoją wartość rynkową, a także umacnia wiarygodność wśród kontrahentów.
Po drugie dlatego, że  rejestracja pozwala zapobiec naruszeniom ze strony innych osób i daje wyłączność używania znaku towarowego, a w skrajnych przypadkach umożliwia dochodzenie roszczeń z tytułu naruszenia znaku towarowego. Dzięki rejestracji nikt inny nie będzie mógł wykorzystać pomysłu lub też podpisać się pod osiągnięciami marki.
Po trzecie, rejestracja rozszerza perspektywy do czerpania korzyści materialnych z wykorzystywania znaku towarowego. Jego oszacowanie pozwala na wynajęcie lub nawet sprzedaż znaku towarowego lub udzielenie licencji na zasadzie płatnej franczyzy. Popularna sieć handlowa w ofercie skierowanej do ajentów na pierwszym miejscu wskazuje, iż jej głównym atutem jest właśnie rozpoznawalna marka.

Zgłoszenie znaku towarowego jako prawa chronionego

Rejestracji znaku towarowego dokonuje się poprzez zgłoszenie w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej oraz dokonanie stosownych opłat. Wymagane jest jednak przedstawienie szeregu dokumentów, m.in. wniosku o udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy, określenie znaku towarowego, a także wskazanie klasyfikacji towarów, dla których znak towarowy jest przeznaczony. Ponadto zgłaszający może również złożyć wniosek o wydanie dowodu pierwszeństwa przez Urząd Patentowy, jeżeli chce zastrzec pierwszeństwo zgłoszenia znaku towarowego skutecznego za granicą.

Prawna ochrona znaku towarowego

Uprawniony posiada kilka możliwości ochrony zarejestrowanego znaku towarowego. Przede wszystkim posiada roszczenie o zaniechanie nadużyć. Ma ono charakter obronny, a jego celem jest przede wszystkim zakazanie dalszego używania cudzego znaku towarowego. Ponadto możliwe jest wysunięcie roszczenia o naprawienie szkody lub o wydanie bezpodstawnie uzyskanych korzyści. Co więcej, właściciel prawa ochronnego na znak towarowy dysponuje szeregiem roszczeń o charakterze prewencyjnym, takich jak żądanie zaprzestania działań grożących naruszeniem prawa. Można również domagać się unieważnienia znaku zarejestrowanego jeżeli znak jest identyczny lub podobny i jest rejestrowany dla produktów zaliczonych do tej samej klasy towarowej, lub usługowej.

Bezpieczeństwo w rozwoju firmy

Reasumując, rejestracja znaku towarowego w Urzędzie Patentowym pozwala na rozwinięcie całego parasola roszczeń ochronnych. Należy podkreślić, że roszczenia te mogą się kumulować, tak aby doprowadzić do stanu sprzed naruszenia i rekompensować szkody spowodowane takim bezprawnym działaniem. Zarejestrowany znak towarowy stanowi również ochronę przed nieporozumieniami i oszustwami w kwestii pochodzenia i jakości produktów.  Ponadto znak towarowy staje się atrybutem przedsiębiorcy, który pozwoli na rozwój własnej marki oraz zwiększenie konkurencyjności na rynku, a posiadanie zarejestrowanego znaku towarowego zwiększa rozpoznawalność i renomę firmy.