Czy warto korzystać z mediatora?

Konflikty i spory niosą ze sobą dużą dawkę negatywnych emocji. Aby znaleźć „wspólny język” i wypracować wspólny kompromis ku zadowoleniu każdej ze stron niezbędna jest pomoc mediatora. Warto zatem, przed podjęciem decyzji o prowadzeniu sprawy w sądzie arbitrażowym wybrać odpowiedniego mediatora i podjąć próbę ugody. Mediacja pozwoli zaoszczędzić czas i pieniądze.

Kim jest mediator?

Mediator jest osobą bezstronną. Prowadzi mediacje, wypracowuje rozwiązania nie narzucając żadnego rozwiązania i godzi interesy obu stron kłótni. Nierzadko łagodzi powstające napięcia. Rola mediatora jest niezwykle przydatna w sprawach majątkowych, spadkowych, rozwodowych a nawet  pracowniczych. I choć jego wsparcie nie przesądza o ostatecznym wyniku sporu, warto skorzystać z jego wskazówek i doświadczenia.

Cel i korzyści z mediacji

Nie chodzi o ustalenie kto ma rację, a kto jej nie ma. Mediacja to metoda na wypracowanie rozwiązania konfliktu dzielącego obie strony. Jej celem jest przede wszystkim trwałe rozstrzygnięcie zatargu, w którym to nie mediator, ale same strony sporu odpowiedzialne są za wynik mediacji. Dzięki mediacji można zmienić sposób postrzegania sporu – z działania agresywnego opartego na żądaniach, na działanie oparte na rzeczywistych potrzebach, kreatywnie podejść do jego rozwiązania i poprawić stosunki pomiędzy skonfliktowanymi stronami na przyszłość. 

Zasady mediacji

– dobrowolność – każda ze stron wyraża zgodę na udział mediatora w sprawie i każda ze stron może w każdej chwili z niego zrezygnować,

– bezstronność – każda ze stron ma takie same prawa i musi być jednako traktowana,

– poufność – mediacja ma charakter poufny, jej przebieg objęty jest tajemnicą na każdym etapie,

– neutralność – mediator nie może narzucać stronom swojego rozwiązania, a tym samym czerpać z tego  korzyści, porozumienie wypracowane jest przez strony,

 – akceptowalność – każda ze stron musi zaakceptować mediatora i ustalić z nim reguły, wg których prowadzone będą mediacje, a następnie przestrzegać tych zasad podczas całego przebiegu rozwiązywania sporu.

Gdzie potrzebny mediator?

Sądy zarządzają wprowadzenie mediatora do sprawy tak, aby rozwiązanie było akceptowalne przez sędziego. Z pomocy mediatora najczęściej korzystają małżonkowie w trakcie rozwodu, rodzice ubiegających się o opiekę nad dziećmi oraz spadkobiercy podczas podziału majątku.

Obszarem, który zyska angażując mediatora w konflikt, jest rynek pracy. Sprawy pracownicze są niezwykle trudne.  Pracownicy bezpodstawnie zwalniani z pracy czy doznający mobbingu udają się do sądu pracy po zadośćuczynienie za złe traktowanie. Zadaniem mediatora w takich przypadkach jest znalezienie konsensusu, wskazanie drogi i rozwiązania do pogodzenia pracownika z pracodawcą.

Zapraszamy do kontaktu osoby starające się o polubowne rozwiązanie sporu rodzinnego czy pracowniczego tel. 32 307 00 45, 503 529 831, mail: biuro@klgkancelaria.pl, klg@klgkancelaria.pl lub za pośrednictwem formularza na stronie internetowej Kancelarii:  www.klgkancelaria.pl