Due diligence – analiza księgi wieczystej

Czy przed zakupem warto sprawdzić autentyczność praw obecnego właściciela do nieruchomości?

O tym przeczytacie w poniższym artykule.

Czym jest due diligence?

Due diligence to audyt stanu prawnego nieruchomości oraz stanu faktycznego, mający znaczenie dla procesu zakupu nieruchomości.

Analiza księgi wieczystej jest elementem niezbędnym przed każdą transakcją związaną z nieruchomością. Jest to jedna z podstawowych czynności due diligence. Celem przeprowadzenia tego badania jest weryfikacja prawdziwości informacji przekazanych przez sprzedającego i rozpoznanie ryzyka związanego z nabyciem danej nieruchomości. Identyfikacja problemów, które mogą się pojawić, ma finalnie pomóc nabywcy w podjęciu decyzji czy planowana transakcja jest dla niego opłacalna i odpowiada jego planom biznesowym.

Z jakich rozdziałów składa się KW?

Księga wieczysta umożliwi weryfikację stanu prawnego nieruchomości. Z księgi wieczystej dowiemy się czy informacje, które otrzymaliśmy są prawdziwe.

Księga Wieczysta (KW) to dokument określający najważniejsze parametry nieruchomości oraz dane dotyczące jego właścicieli, prawa do lokalu jakie im przysługują i faktyczny jego stan.

Każda KW podzielona jest na cztery działy.

Działu I  dowiemy się o adresie nieruchomości, jego metrażu i liczbie pomieszczeń,

Dział II  podaje do wiadomości dane właściciela lub współwłaściciela nieruchomości oraz ewentualnego pełnomocnika i ich prawach do rozporządzania mieszkaniem czy domem.

W DZIALE III znajdziemy informacje dotyczące ograniczeń prawa rzeczowego oraz ograniczeń związanych z rozporządzaniem nieruchomością. Najlepiej, gdyby w tym dziale nie było żadnych informacji. Jeśli tak jest warto poprosić o wyjaśnienie.

Dział IV zawiadamia o wszystkich obciążeniach, wysokości kredytu hipotecznego, o nazwie banku i terminach spłaty kredytu. Po spłacie, kredyt jest wykreślany z Księgi Wieczystej. 

Jak założyć KW?

Możemy tego dokonać w dwojaki sposób: osobiście w sądzie rejonowym lub u notariusza.

Księgę Wieczystą zakłada się, gdy nieruchomość jej nie posiada – tzn. gdy pochodzi z rynku pierwotnego lub gdy uległa zagubieniu lub zniszczeniu.

Numer KW

Każda KW ma swój identyfikator – indywidualny numer składający się z:

– kodu wydziału ksiąg wieczystych sądu rejonowego, pozwalającego zidentyfikować miejsce założenia księgi i wydział sądu,

– numeru repetytorium  ksiąg wieczystych, składającego się z 8 cyfr

– numeru kontrolnego księgi wieczystej, nadawanego przez system

Przykład: GL1G/00010367/2

Jak pozyskać numer KW?

Numer KW uzyskamy, korzystając z internetowej wyszukiwarki numerów ksiąg wieczystych znając numer działki lub adres nieruchomości. Nazwisko osoby zbywającej nieruchomość, ze względu na ochronę danych osobowych nie wystarczy, do pozyskania informacji o numerze KW.

Alternatywą jest skorzystanie z drogi formalnej i złożenie wniosku o ustalenie KW w wydziale Ksiąg Wieczystych właściwego Sądu Rejonowego.

Każda droga do uzyskania numeru Księgi Wieczystej nieruchomości jest płatna.

Numery ksiąg wieczystych znajdują się także w rejestrze ewidencji gruntów i budynków w starostwach powiatowych. Ale tam dostęp mają jedynie właściciele i zarządcy nieruchomości.

Nie wiecie Państwo jak postąpić?

Zachęcamy do  skorzystania z pomocy profesjonalnego pełnomocnika, jakim jest Kancelaria Prawna Katarzyna Lebiedowicz-Grzanka z Gliwic.

Kontakt telefoniczny do naszej Kancelarii: 32 307 00 45, 503 529 831. Możecie także napisać na adres mailowy: biuro@klgkancelaria.pl lub wysłać wiadomość przez stronę www.klgkancelaria.pl