Dziedziczenie długów spadkowych

Czyż nie zdarzyło się Państwu w dzieciństwie marzyć o wielkim spadku po wujku z Ameryki, o którym dowiadujemy się nagle i z dnia na dzień, jak w bajce stajemy się bogaci?

Czy czasami nie myślimy o tym, co dostaniemy w spadku?

Sami również rozważamy, komu przekażemy mieszkanie, biżuterię, dom czy samochód. Bardziej przezorni sporządzają za życia testament, a dla spadkobierców tych, którzy nie zdążyli, mają zastosowanie przepisy prawa spadkowego, zawarte w kodeksie cywilnym.

Spadek nie zawsze oznacza majątek, który poprawi sytuację finansową. Spadek to często wyłącznie dziedziczenie długów po zmarłym.

W jednym z poprzednich artykułów o spadku (https://klgkancelaria.pl/spadek-informacje-wazne-i-mniej-wazne), zasygnalizowałam jedynie, że można go odrzucić, gdy nie chcemy spłacać wierzytelności i zobowiązań po spadkodawcy

Dziś szerzej o dziedziczeniu długów.

Prawo spadkowe po nowelizacji

Ustawa po nowelizacji, czyli po 28 czerwca 2020 r. znacznie rozszerzyła krąg uprawnionych do dziedziczenia z mocy prawa. Obecnie, jeśli brakuje najbliższych spadkobierców tj. małżonka, rodziców, dzieci, rodzeństwa oraz ich zstępnych, spadek może przypaść dziadkom spadkodawcy, a w razie ich braku nawet wujostwu lub kuzynom. Do tej pory dziedziczenie przebiegało wyłącznie w drugą stronę (wnukowie dziedziczyli po dziadkach).

Nowe przepisy dotyczące prawa spadkowego obowiązują wyłącznie w odniesieniu do spadków, które zostały otwarte przed 28 czerwca 2020 r., czy gdy spadkodawca zmarł przed tą datą. Nie ma też przy tym znaczenia, kiedy wszczęto postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku. 

Co możemy zrobić ze spadkiem?

Śmierć osoby zadłużonej nie oznacza wygaśnięcia jej zobowiązań. Prawa rzeczowe zmarłego przechodzą na jego spadkobierców.

Dziedziczący w chwili, gdy dowiaduje się o spadku może go przyjąć wprost, odrzucić w całości lub przyjąć z dobrodziejstwem inwentarza.

Przyjęcie spadku wprost wiąże się z ryzykiem. Okazać się może, że długów jest więcej niż te, o których wiemy i po spłacie części kredytu ze środków pochodzących z masy spadkowej, resztę będziemy wykładać z własnych oszczędności.

Odrzucenie spadku to najlepsze wyjście, gdy spadkobierca nie chce regulować żadnych długów po zmarłym. Należy jednak pamiętać, że jest ograniczone w czasie i jeżeli nie odrzuci spadku w ciągu 6 miesięcy od dnia, w którym dowiedział się o spadku, skutkować to będzie przejęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza. Przyjęcie spadku z dobrodziejstwem nie wymaga, w przeciwieństwie do odrzucenia spadku lub przyjęcia go wprost, składania żadnych oświadczeń woli w sądzie czy u notariusza.

Przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza ogranicza odpowiedzialność za długi spadkowe i oznacza, że jeżeli spadkodawca miał długi znacznie przekraczające wartość jego majątku, to jego zobowiązania zostaną spłacone do wartości otrzymanego spadku. Jeżeli jednak zdarzy się, że zadłużenie nie było duże, to spadkobiercy po spłacie wierzytelności otrzymają pozostałą, należną im część.

KLG Kancelaria Prawna pomaga w przygotowywaniu wniosków o stwierdzenie nabycia czy odrzucenia spadku, w sprawach związanych z działem spadku. Doradzamy jak przyjąć spadek oraz kto i w jaki sposób sporządzi spis inwentarza i całego majątku, który pozostawił po sobie spadkodawca.

Masz pytania?

Zdzwoń: 32 307 00 45, 503 529831 lub napisz: biuro@klgkancelaria.pl, klg@klgkancelaria.pl.

Skorzystaj z porady prawnej online!