FUNDACJA RODZINNA CZĘŚĆ III – FUNDUSZ ZAŁOŻYCIELSKI I PODATKI

W trzeciej już części podstawowych informacji o fundacjach rodzinnych słów kilka o funduszu założycielskim i kosztach, które czekają na fundatora.

Założenie fundacji rodzinnej i przekazanie do niej majątku jest co do zasady nieopodatkowane, jednak niech Państwa to nie zmyli. Koszty są zawsze i wszędzie.

Czym jest fundusz założycielski?

Pierwszy i najistotniejszy „wydatek”, o którym pisałam w jednym z poprzednich artykułów to fundusz założycielski. Wszakże nie podlega on opodatkowaniu, a decyzję o jego wysokości podejmuje sam fundator, to jednak ustawa wyraźnie wskazuje niebagatelną kwotę w wysokości minimum 100.000,00 zł.

Fundusz założycielski to nie tylko gotówka. To także majątek zadeklarowany przez fundatora: nieruchomości, rzeczy ruchome, papiery wartościowe i udziały w innych spółkach wnoszone do fundacji rodzinnej na realizację jej celów.

Przekazanie do fundacji nieruchomości np. lokali usługowych lub innych nieruchomości, w celu wynajęcia ich osobom trzecim generować będzie znaczny dochód, który zasili budżet fundacji.

Rzeczy ruchome takie jak samochody, będą mogły być spożytkowane przede wszystkim przez członków fundacji do ich codziennego użytku, ale także do wykorzystania w celach zarobkowych. 

Wnoszony do fundacji majątek będzie całkowicie bezpieczny i zapewni przyszłym pokoleniom zasoby na ich faktyczne potrzeby. Bez wątpienia, każdy fundator zamierza go sukcesywnie pomnażać.

Z chwilą przekazania majątku na rzecz fundacji rodzinnej fundator traci prawa do jego własności. Majątek staje się dobytkiem fundacji, która to może rozporządzać nim zgodnie z zapisami statutu, jednak głównie na wypłatę świadczeń beneficjentom, bieżące zadania fundacji lub działalność charytatywną. Fundacja rodzinna może otrzymywać darowizny, jednak w celu ominięcia obowiązku zapłaty podatku, musi je wykorzystać jedynie w dozwolonym zakresie.

Podatki

Fundacja rodzinna zwolniona jest z obowiązku zapłaty podatku dochodowego w zakresie określonym w ustawie i nie zapłaci go fiskusowi od dochodów ze sprzedaży np. akcji  czy wynajmu nieruchomości. Nie zapłaci też podatku od otrzymanej dywidendy.

15% podatek wymagany będzie w chwili przekazywania przez fundację środków swoim beneficjentom. Fundacja nie będzie mogła odliczyć ani amortyzacji, ani kosztów uzyskania przychodów.

Beneficjenci fundacji rodzinnej należący na najbliższej rodziny, a więc fundator i jego małżonek lub małżonka, wstępni, zstępni, rodzeństwo, ojczym, macocha i pasierbowie, będący osobami fizycznymi i podatnikami PIT nie zapłacą podatku. Dla pozostałych ustawa przewiduje różne stawki w zależności od grupy podatkowej, do której należą.

Zachęcamy do skorzystania z porad prawnych w kwestii powołania i rejestracji fundacji rodzinnej. Dzięki naszej wiedzy i dotychczasowemu doświadczeniu cały proces przygotowania do utworzenia fundacji przebiegać będzie sprawnie i szybko – jak tylko to możliwe.

Jeśli wahacie się Państwo i macie wątpliwości, czy warto założyć fundację rodzinną, zapraszamy na poradę prawną w formie mailowej: klg@klgkancelaria.pl, lub telefonicznie: 32 307 00 45, 503 529 831.