FUNDACJA RODZINNA CZĘŚĆ IV – PROCES REJESTRACJI W PRAKTYCE

Kiedy fundator ma już za sobą etap powołania fundacji (akt założycielski) u notariusza, przygotowanie statutu, wybór władz fundacji, spisanie mienia i wniesienie go do fundacji, przychodzi czas na rejestrację fundacji rodzinnej. Fundacja działa już wprawdzie jako fundacja w organizacji jednak, aby w pełni mogła funkcjonować, konieczny jest wpis do rejestru.

Rejestr

Rejestr fundacji rodzinnych miał być częścią KRS-u, jednak finalnie ustawodawca zdecydował o jego odrębności. Pomimo kilkuletnich prac nad ustawą nie przewidziano też formy elektronicznej rejestracji. Tak więc, aby założyć fundację rodzinną i wpisać ją do rejestru, fundator lub jego pełnomocnik będą musieli dokonać tego w Sądzie Okręgowym  w Piotrkowie Trybunalskim, zgodnie z UFR (ustawa o fundacji rodzinnej).

Ponieważ rejestr jest niedostępny w internecie, podobnie będzie też w przypadku sprawdzenia danych fundacji przez kontrahentów. Z założenia ustawy, fundacje mogą przecież prowadzić działalność gospodarczą, a klienci chcą wiedzieć, z kim mają „do czynienia”. Dlatego każdy, kto będzie chciał zweryfikować wiarygodność i uzyskać podstawowe informacje o fundacji, czy o jej władzach będzie musiał osobiście pojechać do sądu w Piotrkowie.

Wnioski o rejestrację fundacji rodzinnej fundatorzy składają na ściśle określonych w „Rozporządzeniu w sprawie określenia wzorów” formularzach (RFR-W i inne dedykowane np. RFR-WK, RFR-WB). Można je pobrać na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości https://www.gov.pl

Zgłoszenie fundacji rodzinnej do rejestru obejmuje w szczególności:

– nazwę, siedzibę i adres fundacji;

– imię i nazwisko fundatora/fundatorów;

– wysokość funduszu założycielskiego;

– listę beneficjentów;

– spis mienia;

– czas trwania fundacji, o ile jest oznaczony;

– zakres działalności fundacji – zgodnie z numerami PKD;

– dane członków zarządu i beneficjentów (PESEL, daty urodzenia, adresy do doręczeń)

KLG Kancelaria Prawna oferuje wsparcie w kwestii powołania i rejestracji fundacji rodzinnej, planowania spadkowego i sukcesji biznesu. Nasi adwokaci i radcy prawni pomogą sprawnie i szybko zarejestrować fundację rodzinną.

Jeśli macie Państwo wątpliwości, czy warto założyć fundację rodzinną, zapraszamy na poradę prawną. Umawianie telefonicznie przez 24/h: 32 307 00 45, 503 529 831.