Jak sporządzić testament?

Będąc zdrowymi, w sile wieku nigdy nie myślimy o śmierci. Życie jednak często nas zaskakuje i pisze różne scenariusze. Testament kojarzy się ze skomplikowaną czynnością, a tak naprawdę jego sporządzenie nie wymaga ani wiele czasu i co ważne, w każdej chwili można go zmienić.

W tym artykule podpowiem, co jest istotne przy napisaniu testamentu, aby był on niepodważalny i zgodny z ostatnią wolą testatora.

Brak ważnego testamentu w chwili śmierci, skutkuje przekazaniem majątku spadkobiercom ustawowym, a nie zawsze chciałby tego spadkodawca.

Jak przygotować się do sporządzenia własnoręcznego testamentu?

Będąc świadomym i pragnąć zabezpieczyć najbliższych poprzez przekazanie im naszego kapitału, możemy sporządzić w domu własnoręczny testament tzw. holograficzny i tam także go przechowywać.  Do przygotowania tego dokumentu trzeba się przygotować. Testament własnoręczny jest najczęściej podważanym rodzajem testamentu. Nie ujęci w testamencie, będą starać się go unieważnić próbując dowieść przed sądem, że spadkodawca w chwili pisania testamentu był nieświadomy, że zażywał silne leki, że widniejący podpis nie należy do zmarłego, że testament został spisany pod naciskiem innej osoby.

Wykluczone jest napisanie testamentu na komputerze lub innym nowoczesnym nośniku. Testament trzeba sporządzić własnoręcznie, nie zapominając o dacie i jego czytelnym podpisaniu. Rozpoczynając pisanie testamentu warto wypisać na kartce posiadane przedmioty, oszczędności, udziały oraz prawa majątkowe i niemajątkowe.

Kolejną ważną rzeczą jest lista zobowiązań, pożyczek, czy kredytów. I to co najistotniejsze wskazanie osób, czyli spadkobierców, którym to wszystko zostawiamy. Mogą to być zarówno osoby z rodziny, jak i przyjaciele. W testamencie możemy także pozbawić kogoś prawa do zachowku.

Własnoręcznie spisany testament jest bezpłatny, nie wymaga wychodzenia z domu i angażowania osób trzecich.

Ważność testamentu własnoręcznego

Testament własnoręczny jest ważny tak długo, dopóki testator go nie odwoła, nie zmieni, nie zostanie on zniszczony częściowo lub w całości.

Zalety testamentu notarialnego?

Testament spisany w profesjonalny sposób u notariusza jest płatny, ale ma wiele atutów. Znacznie trudniej go podważyć, niż testament własnoręczny. Notariusz gwarantuje też bezpieczne jego przechowywanie, co eliminuje ryzyko, że zostanie zniszczony lub zaginie. Notariusz przy sporządzaniu testamentu zadba o to, aby wola testatora była dokładnie, zgodnie z prawem wyrażona, zweryfikuje jego tożsamość, sprawdzi, czy jest on świadomy swoich działań oraz czy nikt go do tego nie zmusza. Spadkobiercy często nie wiedzą o istnieniu testamentu notarialnego i pozostaje on niejawny za życia testatora.

Zarówno testament notarialny jak i testament własnoręczny można wpisać w Notarialnym Rejestrze Testamentów z tą różnicą, że ten własnoręczny tylko wówczas, gdy zostanie on przekazany notariuszowi na przechowanie. 

Inne rodzaje testamentów 

W wyjątkowych okolicznościach, gdy nie mamy możliwości sporządzić normalnego testamentu przygotowuje się specjalne testamenty.

– Testament ustny ? oświadczenie woli w obecności trzech świadków, gdy istnieje

  obawa nagłej śmierci

– Testament podróżny ? oświadczenie woli przed dowódcą statku morskiego lub

  powietrznego w obecności dwóch świadków,

– Testament wojskowy ? sporządzany na podstawie rozporządzenia MON w czasie

  mobilizacji, wojny lub przebywania w niewoli.

– Testament alograficzny ? nietypowy rodzaj testamentu ustnego sporządzany

   w obecności dwóch świadków i urzędnika oraz spisywany w protokole.

Warto za życia pomyśleć o zabezpieczeniu najbliższych. 

KLG Kancelaria Prawna doradzi i zagwarantuje, że ostatnia wola zostanie spełniona zgodnie z  intencją spadkodawcy. Zachęcamy do kontaktu osobistego lub konsultacji on line. Tel. 32 307 00 45, 503 529 831, biuro@klgkancelaria.pl

Cykl artykułów dotyczących  spadku znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej www.klgkancelaria.pl . Zapraszamy do lektury.