LIST INTENCYJNY jako deklaracja współpracy

Co to takiego ten list intencyjny?

Prowadząc własny biznes musimy negocjować! Szczególnie, jeżeli mamy do czynienia z dużym kontraktem, ustalenie jak najkorzystniejszych warunków odbywa się podczas rozmów negocjacyjnych. Podpisanie listu intencyjnego może być dobrym wstępem do długiej i owocnej współpracy pomiędzy firmami, czy przedsiębiorcami. I choć list intencyjny sam w sobie ma charakter jedynie umowny i elastyczny, nie podlega żadnej regulacji prawnej i nie powoduje skutku zobowiązania w stosunku do przyszłej umowy jest obecnie powszechnie stosowany. Wspólny list intencyjny podpisywany po procesie negocjacji lub w trakcie zawiera oświadczenie woli obu lub jednej ze stron i co do zasady wyraża jedynie wolę zawarcia umowy. Jest dowodem na ich dobre intencje. W przeciwieństwie do umowy przedwstępnej, podpisując list referencyjny nigdy nie możemy być pewni, że umowa właściwa będzie zawarta.

Elementy listu intencyjnego

Szczegóły o jakich warto pamiętać przy redagowaniu listu intencyjnego to:

– dokładne oznaczenie stron, które go podpisują;

– zadeklarowanie terminów realizacji planów;

– uzgodnienie, że to na co strony się umówiły, nie będzie renegocjowane w przyszłości;

– datę, w której ma dojść do zawarcia docelowej umowy;

– zobowiązanie stron do prowadzenia negocjacji w dobrej wierze, z zachowaniem

  poszanowania przepisów prawa i zasad współżycia społecznego;

– wskazanie, co strony rozumieją przez naruszenie zasad współżycia społecznego;

– zobowiązanie do zachowania w tajemnicy przebiegu negocjacji;

– wysokość kary za naruszenie tajemnicy;

– określenie konsekwencji dokonania tego naruszenia

Niedotrzymanie listu intencyjnego i skutki

Pomimo, że sygnowanie listu intencyjnego nie niesie za sobą żadnych skutków prawnych, to w wyjątkowych przypadkach może dojść do pociągnięcia stron do odpowiedzialności. Przykładem może być sytuacja, w której po podpisaniu listu intencyjnego jedna ze stron dalej prowadzi negocjacje z inną, konkurencyjną firmą. Wówczas, wskutek naruszenia interesu umowy można  pociągnąć ją do odpowiedzialności odszkodowawczej za łamanie postanowień  warunków listu.

Poza tym, list intencyjny bardzo często podpisywany jest pomiędzy pracodawcą a pracownikiem. Dla pracodawcy, który znalazł w końcu wykwalifikowanego pracownika, a nie może go od razu zatrudnić, podpisanie listu intencyjnego stanowi w pewnym sensie ?przyrzeczenie? zatrudnienia go po spełnieniu określonych warunków, np. utworzeniu nowego stanowiska pracy.

Czy warto zawierać list intencyjny?

Niektórzy twierdzą, że skoro list intencyjny nie wywołuje skutków prawnych to po co go w ogóle zawierać?

Podpowiem, że warto. W biznesie najważniejsze jest zaufanie! To moje motto życiowe i zawodowe. Zachęcam to zawierania listów intencyjnych pomiędzy kontrahentami, które określają szczegóły planowanej współpracy, dają stronom poczucie bezpieczeństwa, pogląd na przyszłe zobowiązania i są wyrazem wzajemnego zaufania.

W mojej pracy zawodowej na co dzień doradzam przedsiębiorcom jak prowadzić biznes. Chętnie podpowiem jak skonstruować list intencyjny, o czym nie zapomnieć i co w nim zawrzeć. Zapraszam do kontaktu tel. 32 307 00 45, 503 529 831, mail: biuro@klgkancelaria.pl, klg@klgkancelaria.pl lub za pośrednictwem strony internetowej www.klgkancelaria.pl