Odszkodowania

Blog

Usługi windykacyjne

Usługi windykacyjne – powierz sprawę profesjonalnej kancelarii Windykacja, czyli dochodzenie roszczeń na drodze sądowej. Pojęcie to wywodzi się z czasów Cesarstwa Rzymskiego, gdzie funkcjonowała instytucja prawa rei vindicatio. Jej zadaniem było dążenie do odzyskiwania rzeczy, w której posiadaniu znalazła…

Odszkodowania i windykacje

Dla nas priorytetem jest właściwe zabezpieczenie prawne i rozwój biznesów. Chętnie pomożemy, doradzimy, poszukamy najlepszych rozwiązań, które nie tylko zabezpieczą sprawną realizację umowy, ale też zapewnią stabilność biznesu. Klientom indywidualnym pomagamy w sprawach dotyczących nieruchomości, podziałów nieruchomości czy majątków spadkowych. Prowadzimy…

Odszkodowanie – rekompensatą za niewykonanie umowy

W polskim prawie przewidziana jest swoboda kształtowania umów. Oznacza to, że każda osoba fizyczna, jak i podmiot, posiada prawnie umocowane podstawy do określenie zobowiązań, które po akceptacji i podpisaniu umowy przez strony, wchodzą w życie. Oczywiste jest, że ustawodawca…